جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه با موضوع تقویم جامع فرهنگی برگزار شد
جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه با موضوع تقویم جامع فرهنگی برگزار شد

جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، دومین جلسه بررسی تقویم فرهنگی جامع با حضور دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که تمامی اعضای مدیریت فرهنگی حضور داشتند، برنامه کارگاههای سه ماهه سوم ویژه اعضای هیأت علمی، برگزاری کارگاههای فرهنگی ویژه کارکنان با امتیاز آموزش ضمن خدمت، اطلاع رسانی جامع فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در کل کشور، برنامه های موردی بنا بر تاریخ موضوعی مرداد  و شهریور ماه همچون روز خبرنگار، روز ورود آزادگان و روز جهانی مساجد مورد تبادل نظر قرار گرفت و سیاستها و فعالیتهای مناسب تبیین شد. تقویم فرهنگی جامع دانشگاه که در حال شکل گیری است، مشتمل بر دستورالعمل، توصیه نامه، نرم افزار، مشخصات موضوعی و موارد مصداقی فعالیتهای حوزه فرهنگی دانشگاه برای تمامی محیطها و مراکز تابعه است و مناسبتهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و دینی را در بر می گیرد.

 

   1393/5/14 14:06     
  
تعداد بازدید :  329

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: