برگزاری کارگاه سلامت معنوی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه سلامت معنوی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
برگزاری کارگاه سلامت معنوی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه

کارگاه سلامت معنوی از سری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی در تاریخ 1/5/93 و در محل سالن شورای ستاد مرکزی برگزار شد. در این کارگاه که در قالب کارگاههای سه ماهه دوم سال 93 تدوین شده است، خانم دکتر معماریان استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، ضمن تشریح تعاریف مختلف ارائه شده از سلامت روان و موضع گیریهای مختلف جهانی در برابر تعاریف متفاوت، تعریفی خاص مناسب با محیط ارائه کرد. وی در ادامه با تمرکز بر موضوع بیمار و اولویت درمان به ارائه راهکارها ی موجود در مقوله رسیدگی به سلامت معنوی بیماران پرداخت. این کارگاه با استقبال  اعضای هیات علمی مواجه شد و ارائه نظرات اساتید در حین برگزاری و در پایان کارگاه، نشان از اهمیت مسئله سلامت معنوی و راهکارهای ارتقای معنوی بیمار در حل معضل درمان وی برای اساتید دانشگاه داشت.
کارگاههای تدوین شده در معاونت فرهنگی دانشگاه طبق سرفصلهای منتشر شده در سایت این معاونت، در دوره های سه ماهه ویژه اعضای هیات علمی و با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می شوند.

دانلود مقاله: چگونه شرح حال معنوی بگیریم

خبرنگار:رضا رئیسی
عکس: سید محمد حسین میری

   1393/5/4 15:03     
  
تعداد بازدید :  337