توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه
توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه در مورد نظرات مخاطبان سایت روابط عمومی دانشگاه
دكتر پرويز معاون فرهنگي دانشگاه، ضمن قدرداني از مخاطباني كه با مطالعه متن مصاحبه، نظرات منتقدانه و مشفقانه خود را ابراز كردند، به ارائه توضيحات تكميلي در خصوص دستورالعمل اجرايي ماده يك آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي پرداخت

.
در توضيحات ايشان آمده است:
 

  1. هدف از مصاحبه، اطلاع‌رساني شفاف درباره نحوه امتيازدهي به فعاليت‌ها در ماده يك آئين نامه ارتقا بود. ظاهراً بعضي دوستان توجه نفرموده‌اند كه آئين نامه مذكور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و كميسيون ماده يك ارتقا در دانشگاه و هيئت رئيسه دانشگاه در مقام قانون‌گذاري يا دخل و تصرف در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبوده است و اساساً چنين اختياري ندارد. تصويب يا اصلاح اصل آئين نامه از اختيارات مرجع صدور آن است. كاري كه در دانشگاه انجام‌شده شفاف‌سازي دستورالعمل اجرايي ماده يك آئين نامه مذكور بود و سعي شد تفسير از دستورالعمل و تبيين مصاديق به گونه‌اي صورت گيرد كه عموم اعضاي هيئت علمي قادر به اخذ امتياز لازم از اين ماده باشند و عملاً بن بستي براي هيچ يك از اعضاي محترم هيئت علمي ايجاد نشود. به اين ترتيب برخي اظهارنظرها در مورد اصل آئين نامه و ضرورت آن نمي‌تواند از سوي دانشگاه مورد توجه و اعمال نظر قرار گيرد (چون چنين اختياري وجود ندارد). در اين مختصر (صرفاً به عنوان نظر شخصي و براي احترام به آزادانديشي همكاران) توضيحاتي ارائه خواهد شد. اين توضيحات را هم نوعي گپ و گفتگوي بين همكاران محسوب كنيد نه پاسخگويي يك مقام مسئول!
  2. هيئت رئيسه دانشگاه با توجه دقيق به جزئيات تهديدهاي احتمالي (كه به برخي از آن‌ها در نظرات و پيشنهادات همكاران اشاره شده بود)، تصويب ماده يك را فرصتي دانست براي بهره‌برداري از توان بالاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه در جهت تربيت صحيح دانشجويان و خدمت رساني به بيماران و محرومان و ارتقاي سطح اخلاق حرفه‌اي در دانشگاه. به همين دليل بر «فعال شدن جدي بحث استاد مشاور، راه اندازي و پيگيري كرسي هاي آزاد انديشي، فعاليت بيش از پيش شوراهاي اخلاق و تشويق همكاران به حضور در اردوهاي جهادي خدمت رساني به محرومان» تاكيد بيشتري صورت پذيرفت. بايد توجه داشت كه شركت در كارگاه‌هاي آموزشي متنوع كه حوزه‌هاي مختلف فرهنگي را در بر مي‌گيرد، نقطه ثقل دستورالعمل نيست و صرفاً راهي پيش روي اعضاي هيئت علمي كه قادر به اخذ امتياز از ساير موارد نيستند، مي‌گشايد.
  3. موضوع ديگري (كه البته ربطي به مصاحبه نداشت) طرح بحث «ترويج رياكاري و تلاش فريبكارانه براي اخذ امتياز» و نظاير آن است. اولاً چرا فكر مي‌كنيم اعضاي محترم هيئت علمي به جاي عمل به وظيفه و خدمت رساني از راه‌هاي درست، به رياكاري و تلاش فريبكارانه براي اخذ امتياز روي خواهند آورد. اگر قرار باشد چنين فكر كنيم، هر جا كه نياز به كسب امتياز و گزارش بيلان كار باشد، مي‌توان چنين ادعايي را مطرح كرد، چه در امر آموزش و چه در موضوع پژوهش! آنجا هم مي‌توان همكاران را متهم به دروغ و كسب امتياز از راه‌هاي غير صحيح نمود. صد البته ممكن است افراد معدودي در هر يك از اين بخش‌ها به راه‌هاي غيرمعمول متوسل شوند اما به دليل احتمال روي آوري افراد به مسيرهاي غيرقانوني و خلاف نمي‌شود اصل مصوبه را زير سؤال برد. اگر بخواهيم با اين روش تصميم‌گيري كنيم مي‌توانيم بگوييم ملزم كردن افراد به اخذ امتياز مقاله موجب ترويج دروغ‌گويي و مقاله سازي و نوشتن دروغين نام همكاران در مقالات مي‌شود پس نبايد امتياز مقاله را شرط كنيم! و عين همين استدلال را براي بند بند آئين نامه ارتقا مي‌توان ارائه كرد. اگر با نگاه شك آلود به همه موضوعات بنگريم، وقتي وارد مطب پزشكي شويم كه براي پرداخت ويزيت، صندوقي قرار داده و از بيماران خواسته تا براساس توانايي مالي‌شان مبالغي را در آن بريزند، آيا او را متهم به رياكاري نمي‌كنيم؟ برخي همكاران هيئت علمي دانشگاه در محل تولد خود يا در مناطق محروم، مدرسه و بيمارستان و كتابخانه ساخته‌اند، آيا نمي‌شود آن‌ها را متهم به رياكاري كرد؟ اگرچه نمي‌شود رياكاري را مطلقاً نفي نمود و گفت همه براي رضاي خدا و صرفاً براي انجام دستورات الهي كار مي‌كنند اما زدن اتهام رياكاري به ديگران يا متهم ساختن به تلاش براي ترويج رياكاري هم شايسته نيست. 
((حفظ ظواهر)) بخشي از دستورات ديني است و نمي‌توان كسي را به دليل رعايت ظواهر شرعي يا توصيه به آن رياكار يا مروج رياكاري دانست. رعايت ظواهر شرعي نه تنها رياكاري نيست، يك وظيفه و دستور ديني است. صد البته رعايت اصل و باطن دين و اعتقاد و عمل صحيح مهم‌تر از ظاهر است و با آن قابل‌مقايسه نيست اما درست آن است كه ظاهر و باطن توأم باهم باشند. اگر در پي رياكار شمردن كساني باشيم كه ظواهر را رعايت مي‌كنند، ناخواسته مروج لاابالي‌گري خواهيم بود و مباني رعايت ظواهر شرعي را زير سؤال خواهيم برد! به اين ترتيب متظاهرين به فسق و فجور و آنان كه غرق در گناه‌اند (چون ظاهر و باطنشان يكي است) بهتر از كساني شمرده مي‌شوند كه ظواهر را رعايت مي‌كنند ولي گاهي ممكن است دچار لغزش شده، به گناه آلوده شوند!
  1. معلوم نيست از كجاي مصاحبه (يا دستورالعمل) برخي تصور كرده‌اند قصد، «به زور مسلمان كردن افراد» است! اساساً عضويت در هيئت علمي، تابع ضوابطي است كه از جمله آن‌ها داشتن برخي حداقل‌هاي صلاحيت عمومي و اخلاقي و تداوم آن‌هاست. هدف از دستورالعمل در دانشگاه كمك به رشد افراد در همه زمينه‌ها و بهره‌مندي  از توان اعضاي هيئت علمي در تربيت دانشجويان (همپاي رشد آموزشي و پژوهشي) است و لا غير.
  2.  بديهي است صرف «قران خوب خواندن» باعث ارتقا عضو هيئت علمي نمي‌شود. براي ارتقا در كنار اخذ امتيازهاي آموزشي و پژوهشي، لازم است افراد امتياز ماده يك راهم اخذ كنند كه در مصاحبه به جزئيات بخش‌هاي مختلف آن اشاره شده است. ضمناً با توجه به اين كه امتيازهاي ماده يك هم داراي سقف و كف است، افراد فعال در حوزه‌هاي فرهنگي هم نمي‌توانند ضعف‌هاي احتمالي در ساير بخش‌ها را صرفاً با كسب امتياز از اين بخش جبران كرده زودتر از ساير همكاران ارتقا يابند.
اميد است همه اعضاي خانواده دانشگاه دست به دست هم دهيم و تمام سعي و تلاش خود را براي رشد و تعالي خانه دوم خود مصروف داريم.
دكتر محسن پرويز

   1393/4/31 09:45     
  
تعداد بازدید :  390

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: