کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی – ماهواره
کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی – ماهواره برگزار شد
کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی ماهواره

در این کارگاه که در محل سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، استاد علیرضا داودی از اساتید حوزه ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه، به تشریح فرآیند تاثیر رسانه ها بر روی افکار و عمق این تاثیر پرداخت. وی با ارائه نمونه های عینی از شبکه های ماهواره ای و نحوه عملکرد وهماهنگی این شبکه ها با یکدیگر مسئله خبر سازی، ایجاد آمار کذب و تولید پوشش برای اخبار غیر صحیح را مورد بررسی قرار داد.
استاد داودی در ادامه با طرح یک سوال چالش برانگیز، پردازش این سوال و ایجاد فضای مناسب برای همکاری شرکت کنندگان، بستری را برای نشان دادن عملیاتی، نحوه کارکرد رسانه ها و تاثیرگذاری منفی آنها بر روی ذهن فراهم کرد.
در این کارگاه با ارائه مصادیق قابل توجه و در دسترس از رسانه های ماهواره ای و افراد همکار با این رسانه ها چه عناصر بیگانه و یا افراد جذب شده ی داخلی مفاهیمی همچون جنگ رسانه ای و رسانه های جنگی، تفاوت هاي عمل فرهنگي و عمل نظامي، مولفه هاي راهبردي جنگ  در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت و مولفه هاي مهم که رسانه های بیگانه همانند بی بی سی در جریان خبر سازی خود  استفاده می کنند همچون سلب‌ اراده‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كاربر، تحميل‌ اراده‌ غيرپيش‌بيني‌ شده‌ به‌ كاربر، برنامه ریزی سنگر به سنگر، تقويم‌سازي‌ و تقويم‌سازان‌ برنامه‌اي، اسطوره‌ سازي و اسطوره‌سازان‌‌، قوميت سازي و قوميت سازان و شبکه هوشمند اجتماعي با قابليت هاي فرهنگی ، سياسي و  امنيتي تحلیل شد.
حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه مدتها بعد از اتمام کارگاه و پیگیری تحلیل موضوعی رسانه ها و همچنین پرسش و پاسخ پیرامون استفاده از ماهواره و مسائل آن از نکات جالب توجه این کارگاه بود.


دانلود چکیده مطالب کارگاه در قالب power point
   1393/4/30 12:12     
  
تعداد بازدید :  636