متن مسابقه هفتم ماه مبارک رمضان
متن مسابقه هفتم ماه مبارک رمضان
روز هفتم

چرا ما با خدا این‌چنین نیستیم؟
 
بزرگی با غلامش ـ كه بسیار هوشیار و مؤدب بود ـ در باغ گردش می کرد. خیارهای سبز و شادابی در بوته‌ها دید و با دست خودش خیاری چید و به غلام داد. او هم با كمال ادب و احترام گرفت و بدون معطّلی پوست كَند و مشغول خوردن شد. آقا هم اظهار میل كرد كه مقداری از آن خیار تناول كند. غلام فوراً برشی از آن جدا كرد و به دست آقا داد. او تا به دهانش گذاشت، دید بسیار تلخ است. از دهانش بیرون ریخت و رو به غلام كرد و گفت: تو چطور این خیار تلخ را با رغبت تمام خوردی؟!             
او هم با كمال ادب و احترام گفت: مولای من؛ در طول مدت غلامی و بندگی‌ام، من لقمه‌های چرب و شیرین فراوان از دست شما خورده‌ام، حال این كمال بی‌حرمتی و حق نشناسی بود كه به یك لقمة  تلخ كه از دست شما رسیده است، رو ترش كنم و قیافه در هم كشم!
آقا خیلی از این ادب و شایستگی او خوشش آمد؛ هم انعام فراوان به او بخشید و هم آزادش كرد.
چرا ما باخدا این‌چنین نیستیم؟ و به اندك ناراحتی، از خدا می رنجیم و شكایت‌ها می کنیم!!
برای اینکه رابطه محبت آمیزی با خدا پیدا کنیم ، باید بدانیم که پیدایش محبّت، متفرّع بر دوامِ ذكر است و دوام ذكر و زیاد با او در ارتباط بودن، متوقف بر معرفت و شناخت او به كمال است؛ یعنی، انسان اول باید كسی را به كمال بشناسد تا با او رابطه برقرار كند وگرنه كسی كه هیچ كمال و جمالی ندارد، نه علمی، نه ثروتی، نه قدرتی، نه شجاعتی، نه سخاوتی، نه هیچ بو و خاصیتی؛ در این صورت انسان داعی ندارد كه با او رفیق بشود و رفت و آمد داشته باشد. انسان سراغ كسی می رود كه او را دارای كمال و جمالی بداند و لذا دوام ذكر به شناختن خدا به صفات كمال بستگی دارد، این شناختن نیز توقف دارد بر تفكر در آثار وجودی او در آفاق و انفس.
« و چه بسیار نشانه‏ ها در آسمانها و زمین است كه بر آنها می‏گذرند در حالى كه از آنها روى برمی‏گردانند.»
3

متن مربوط به سوال دوم

سه گام تا رسیدن به رحمت الهی

 
راه رسیدن به رحمت بی منتهای الهی سه گام بیش‌تر نیست که قرآن کریم آن را به تمام مشتاقان طی این طریق معرفی می کند.
قرآن کریم پس از آنکه به تمام بندگان گنهکار الهی مژده آمرزش تمامی گناهان را می دهد (إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا) راه بازگشت و دست‌یافتن به رحمت الهی را نیز به آن‌ها آموزش می دهد
گام نخست: توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خدا: در آغاز توصیه می کند که به سوی پروردگارتان بازگردید و مسیر زندگی خود  را اصلاح کنید.
گام دوم: ایمان آوردن و تسلیم بودن در برابر فرمان او؛ در این مرحله دستور این است که در برابر او تسلیم شوید و فرمانش را به گوش جان بشنوید و  پذیرا گردید.
گام سوم: عمل صالح؛ بعد از پیمودن آن دو مرحله نوبت به مرحله سوم می رسد که مرحله عمل است. می فرماید: از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید.
در اینکه منظور از این «بهترین چیزى كه از سوى پروردگارتان بر شما نازل شده» چیست؛ مفسران نظرهای گوناگون دارند. آنچه از همه بهتر به نظر می‌رسد این است که دستوراتی که از سوی خداوند نازل شده مختلف است ؛ بعضی دعوت به واجبات و بعضی مستحبات و بعضی مشتمل بر اجازه مباحات است؛ منظور از احسن، انتخاب واجبات و مستحبات می‌باشد؛ البته با رعایت مراتب آن‌ها


   1393/4/29 09:11     
  
تعداد بازدید :  397

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: