متن مسابقه روز ششم ماه مبارک رمضان
متن مسابقه روز ششم ماه مبارک رمضان
روز ششم

روز بین المللی حسرت خوردن چه روزی است؟
« آن روز، روز افسوس خوردن است‏. این جمله بخشی از یک آیه قرآن کریم است که در باره روز قیامت بحث می کند. روزی که خداوند تمام مردم را در آن روز جمع می کند، برای پاداش و جزای اعمال نیک و بدشان در دنیا، آن روز، روز حسرت است.»
منظور از روز حسرت که در قرآن آمده، روز قیامت است؛ چون در آن روز براى همه مردم کشف مى ‏شود که در معامله ‏اى که آیات قرآن بدان اشاره نموده، مغبون شده‏اند، در روز قیامت براى همه این معامله ‏گران کشف مى‏ شود که زیانکار شده‏اند، آن کس که معامله نکرده مى ‏فهمد که از معامله نکردن زیان دیده، و آن کس که در معامله ‏اش بهاى اندک دنیا به دست آورده مى ‏فهمد که از معامله کردنش زیان دیده، چنین است حال کفّار و اشقیا در قیامت که سرمایه عمرى که می توانستند با آن کمالات و فیوضات تمام عوالم وجود را به دست آورند، بیهوده تلف نموده و در قیامت مثل تاجر ورشکسته به حسرت و ندامت مبتلا می گردند.
هنگامی که اولین و آخرین از سلسله بشر در صحنه قیامت گرد آیند، منادى پروردگار ندا کند برخیزند گروهى از اهل ایمان که آخر شب از بستر برخاسته‏اند براى تهجد، آن گاه گروهى اندک برخیزند و به سوى بهشت روانه شوند
معنای آیه این است: هنگامی که پروردگار همه افراد بشر را از اولین و آخرین در صحنه قیامت گرد هم خواهد آورد، روزى است که زیان هر یک از افراد بشر ظاهر و آشکار می شود که در دنیا اعمال صالحى که به جا آورده چه نتیجه و اجر و ثوابى عائد او شده است و هم چنین کفار که دوره زندگى و فرصت خود را از دست داده فریفته شده، جز خسارت و ضرر و عقوبت همیشگى براى خود آماده ننموده است.
از جمله وقایع روز قیامت آن است که زیان هر فردى از اولین و آخرین در آن صحنه آشکار مى ‏شود که در دوره زندگى و نیروها و حرکات اختیارى که به کار برده به نفع و سود خود بوده و یا به ضرر و زیان خود اقدام نموده و جز ضرر و عقوبت کسب ننموده است. و قیامت ظهور زیان هر فردى در هر معامله و هر اقدامى است که در انجام فعل اختیارى به کار برده است. و براى عموم بشر زیان هر فردى آشکار می شود و یا زیان هر یک از افعال براى خصوص فاعل آشکار می شود.
یعنی اهل سعادت اظهار زیان می کنند که چرا ما بیشتر اعمال صالحه به جا نیاوردیم و ایمان و اخلاق خود را کامل تر نکردیم تا جزاى بیشتر به ما عنایت شود، حتى فقرا آرزو می کنند اى کاش در دنیا احدى یک لقمه نانى یا درهمى به ما نداده بود تا عوض آن را خداوند عطا فرماید، و اهل باطل می گویند اى کاش ایمان آورده بودیم و عمل صالح انجام می دادیم تا از عذاب نجات پیدا می کردیم.
هنگامی که اولین و آخرین از سلسله بشر در صحنه قیامت گرد آیند، منادى پروردگار ندا کند برخیزند گروهى از اهل ایمان که آخر شب از بستر برخاسته‏اند براى تهجد، آن گاه گروهى اندک برخیزند و به سوى بهشت روانه شوند می توان احتمال داد که جز گروهی از اولیای الهی، هیچ کس از زیان و حسرت روز جزا ایمن نخواهد بود.


 
متن مربوط به سوال دوم

گره گشایی
پیرمردی تهیدست زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند. دختر و پسرش بیمار بودند و با سختی برای زن و فرزندانش قوت و غذایی ناچیز فراهم می کرد. یک روز که به آسیاب رفته بود دهقان نیکوکاری مقداری گندم در دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را گره زد و در همان حالی که به خانه بر می گشت با پروردگار از مشکلات خود سخن می گفت که ای گشاینده گره های ناگشوده عنایتی فرما و گره ای ازگره های زندگی ما بگشای.
بس گره بگشوده ای ازهر قبیل         این گره را نیز بگشا ای جلیل
پیرمرد درحالیکه این دعا را با خود زمزمه می کرد و می رفت یکباره یک گره ازگره های دامنش گشوده شد و گندم ها به زمین ریخت. خیلی ناراحت شد رو به آسمان کرد و گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز          کین گره بگشای و گندم را بریز
         ابلهی کردم که گفتم ای خدای          گر توانی این گره را برگشای
آن گره را چون نیارستی گشود           این گره بگشودنت دیگر چه بود
پیرمرد با ناراحتی و ناامیدی نشست تا گندم ها راجمع کند ولی در کمال ناباروری دید دانه های گندم روی کیسه ای از سکه های طلا ریخته است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش نمود.
« و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما بهتر است و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شر است و خدا می داند و شما نمی دانید.»
   1393/4/29 08:23     
  
تعداد بازدید :  387

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: