متن مسابقه روز سوم ماه مبارک رمضان
توضیحات مربوط به سوال 1و2 روز سوم ماه مبارک رمضان
روز سوم
 
توضیحات مربوط به سوال 1
  • در زمان حضرت سلیمان (ع) مردی که چهره اش زرد شده و لبهایش کبود شده بود خود را نزد حضرت سلیمان رساند و گفت: ای پیامبر خدا به من پناه بده! حضرت سلیمان پرسید چه شده است؟
او گفت: عزرائیل با خشم به من نگاه کرد. من می ترسم. حال ازشما تقاضای عاجزانه دارم که به باد فرمان بدهید تا مرا به هندوستان ببرد و  از دست عزرائیل رهایی یابم. حضرت سلیمان به باد دستور داد او را به هندوستان ببرد.
ساعتی بعد حضرت سلیمان عزرائیل را دید و گفت: چرا به آن مرد بینوا خشم آلوده نگاه کردی و باعث شدی از وطن خود آواره گردد؟
عزرائیل گفت: خدا فرموده بود که من جان او را در هندوستان بگیرم. وقتی او را در اینجا دیدم٬ در فکر فرو رفتم. حیران شدم که چگونه جان او را در هندوستان بگیرم٬ در حالیکه او اینجاست. او از چهره تعجب انگیز من ترسید٬ من اصلا نگاه غضب آلود به او نکردم!!
« ای رسول ما٬ بگو مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام به سراغتان آمده و شما را ملاقات خواهد کرد. »
« هر کجا باشد مرگ شما رادر می یابد هر چند در برج های محکم باشد. »


توضیحات مبوط به سوال 2
  • اسم اعظم یك آثاری دارد. مهمتر از آثارش، مقامش است. مقام قرب است، مقام ضیافتی كه كسی که به ......... دست پیدا كند این خاصیت را برایش دارد.
یكی دیگر از روایاتی كه از وجود مقدس نبی اكرم (صلی الله و علیه وآله) نقل شده، در كتاب جامع‌الاخبار این حدیث را نقل كردند. فرمود: وقتی مؤمن عادت كرده به ذكر .......... وقتی می خواهد از صراط عبور کند و از روی عادت .......... را به زبان می‌آورد، همین كه این ذكر را می‌گوید نوری به وجود می آید و به او گفته می شود «ادفع لهب النار»، در اثر بركت ............. ، آتش جهنم خاموش می‌شود و او راحت عبور می‌كند.
پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمودند: .......... به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم، به سپیدی چشم نزدیك‌تر است.
می‌دانید سیاهی چشم، در قلب سپیدی چشم است. یعنی اگر كسی بتواند به ............ و مقام این راه پیدا كند، گویا در متن اسم اعظم الهی قرار می‌گیرد و می‌تواند از این اسم اعظم استفاده كند.
اسم اعظم یك آثاری دارد. مهمتر از آثارش، مقامش است. مقام قرب است، مقام ضیافتی كه كسی به ......... دست پیدا كند این خاصیت را برایش دارد.
یكی دیگر از روایاتی كه از وجود مقدس نبی اكرم (صلی الله و علیه وآله) نقل شده، در كتاب جامع‌الاخبار این حدیث را نقل كردند. فرمود: وقتی مؤمن عادت كرده به ذكر .......... وقتی می خواهد از صراط عبور کند و از روی عادت .......... را به زبان می‌آورد، همین كه این ذكر را می‌گوید نوری به وجود می آید و به او گفته می شود «ادفع لهب النار»، در اثر بركت ............. ، آتش جهنم خاموش می‌شود و او راحت عبور می‌كند.
در حدیثی از وجود نبی اكرم (صلی الله و علیه وآله) نقل شده كه فرمودند: وقتی معلم به طفل ..........  را یاد بدهد، همین كه طفل یاد می‌گیرد و آن را تکرار می کند این برائت از آتش است. برای این طفل و پدر و مادرش كه او را فرستادند كه قرآن را یاد بگیرد و معلمی كه به او تعلیم كرده است.
این نکته را نیز از خاطر نبریم که این ثواب‌ها و آثار و بركاتی كه برای تلاوت قرآن، برای عبادات، برای زیارات نقل می‌شود، برای اذكار نقل می‌شود، معنایش این است كه این ذكر، این زیارت، این عمل، ظرفیت این ثواب در آن هست و اثرات آنها بسته به آن می باشد که آدم چقدر بتواند این ظرفیت را تحصیل كند. به عبارتی معلوم نیست هر كسی انجام دهد با هر شرطی به این فضیلت‌ها و تمام این فضیلت‌ها برسد.


   1393/4/24 08:19     
  
تعداد بازدید :  456

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: