اولین جلسه شورای فرهنگی سال 93
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال 93 برگزار شد.
بسمه تعالي
 
در اولين نشست شوراي فرهنگي دانشگاه كه در محل سالن شوراي حوزه رياست برگزار شد، دكتر جعفريان،  رئيس دانشگاه، دكتر پرويز، معاون فرهنگي، حجه الاسلام غفاري، معاون نهاد رهبري در دانشگاه و ديگر اعضاي شورا حضور به هم رسانده، و دو موضوع گزارش دانشگاه در مقوله حجاب و عفاف به وزارت كشور و همچنين اجرا و عملياتي كردن اهداف فرهنگي دانشگاه را بررسي كردند.
در ابتداي جلسه حجه الاسلام متوسل، مدير گروه معارف دانشگاه، با قرائت آياتي از قرآن به تفسير مختصر از اين آيات پرداخت و نكاتي را درباره توكل به خدا بيان كرد.
در ادامه دكتر پرويز، معاون فرهنگي به تشريح گزارش تهيه شده پيرامون موضوع عفاف و حجاب پرداخت. اين گزارش كه بنا بر ابلاغ وزارت كشور به تمامي دستگاههاي دولتي تهيه شده است، به نوع و نحوه عملياتي كردن موارد يازده گانه ابلاغي  در حوزه عفاف و حجاب مي پردازد. با ارائه نظرات اعضاء و هم انديشي در مورد مسائل ايجابي سلبي فعاليتهاي فرهنگي بر تمركز فعاليت حوزه فرهنگي دانشگاه در حيطه دانشجويي تاكيد شد.
پس از آن دكتر جعفريان، رياست  دانشگاه، با توضيحي مختصر در مورد دستورالعمل پوشش حرفه اي تهيه شده در دانشگاه، بر اجرايي كردن اين دستورالعمل در بازه زماني مشخص و با فراگيري كامل تاكيد كرد.
موضوع دوم مورد بررسي اهداف فرهنگي دانشگاه بود كه با توضيحات دكتر پرويز در مورد راهبردها و اقدامات پيشنهادي، جهت اجرايي كردن آنها به تبادل نظر گذاشته شد. انتخاب متولي اجراي  هر راهبرد و تعيين و عملياتي كردن برنامه هاي مورد نياز در بخشهاي مختلف فرهنگي به مطالعه بيشتر اين پيشنهادات و جلسه بعد شوراي فرهنگي موكول شد.
   1393/4/18 10:45     
  
تعداد بازدید :  583