برگزاری آخرین کارگاه آموزشی 3 ماه اول سال 93
برگزاری آخرین کارگاه آموزشی 3 ماه اول سال 93

برگزاری آخرین کارگاه آموزشی  3 ماه اول سال 93


به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی: این کارگاه که با حضور استاد رویوران کارشناس مسائل بین المللی کشورهای عربی و محقق در زمینه گروهک های سلفی برگزار شد، ایشان طی سخنرانی خود اطلاعاتی در رابطه با چگونگی وضعیت حاکم در منطقه (سوریه و عراق) بیان کردند وبه تفکرات و و اهداف گروه های تروریستی در این مناطق و همچنین خطر این گروه ها برای کشور های همسایه پرداختند و در پایان جلسه اساتید به اشتراک نظرات خود و مشورت بایکدیگر پرداختند، لازم به ذکر است شروع کارگاه های جدید سه ماهه دوم 93 از تاریخ 4/4/93 (چهارشنبه) می باشد و اساتید هیئت علمی می توانند با تکمیل ثبت نام خود به شرکت در این کارگاه ها بپردازند.
   1393/3/31 15:04     
  
تعداد بازدید :  300