برگزاری کارگاه شیوه ارتباط باجوانان
برگزاری کارگاه شیوه ارتباط باجوانان

کارگاه شیوه ارتباط با جوانان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی: در این کارگاه که دکتر سروقامت  استاد و عضو نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی مطالبی را در رابطه با چگونگی ارتباط با جوانان بیان کرد و ایجاد روابط عاطفی و توجه به آنها و همینطور استفاده از جوانان در کارهای اساسی و مهم را محور اصلی صحبت های خود قرار داد و همینطور اشاره به مسائلی مانند رابطه اسلام با جوانان  ، توصیه های این دین مبین نسبت به آنها را از موارد مهم زندگی روزمره دانست و در پایان جلسه اساتید به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند ، لازم به ذکر است کارگاه بعدی معاونت فرهنگی با عنوان ماهیت شناسی سلفی گری در تاریخ 28/03/93 به مدت 2 ساعت (14-16)  ودر ساختمان قدس سالن  G6  برگزار میشود.

عکس و گزارش: حسین میری
   1393/3/26 10:50     
  
تعداد بازدید :  497