برگزاری دومین دوره شورای ستادها در سال 93
برگزاری دومین دوره شورای ستادها در سال 93
به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه :ابتدا ضمن ارائه گزارش وضعیت نمازخانه ها و مساجد دانشگاه توسط معاونت فرهنگی و نهاد رهبری با اشاره دکتر پرویز به این موضوع که «به لطف خدا جمعیت نمازگزار دانشگاه ائم از دانشجویان و کارکنان زیاد هستند» از حاضرین درخواست کردند تا به ارائه پیشنهاد و راهکار جهت گسترش فرهنگ اقامه نماز بپردازندکه پیشنهاداتی از قبیل اهتمام به بهداشت و تجهیز بیش از پیش نمازخانه ها و ایجاد جاذبه های فیزیکی  و برنامه های متنوع و کاربردی  تبلیغ و دعوت غیرمستقیم کارکنان به نماز از قبیل نسب پوسترها زیبا و جذاب  و پرمحتوا در مکان های پرتردد ،تنظیم و ارائه آیین نامه و چک لیستی به واحد ها  و خواستن گزارشی از آنها مطرح شد و دستور جلسه بعدی برنامه ریزی جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب قرار گرفت.
   1393/3/20 09:39     
  
تعداد بازدید :  400