اطلاعیه مهم در خصوص کارگاه اخلاق مسلمانی 2
اطلاعیه مهم در خصوص کارگاه اخلاق مسلمانی 2

 اطلاعیه مهم در خصوص کارگاه اخلاق مسلمانی 2


به علت تداخل در برنامه های معاونت فرهنگی کلاس اخلاق مسلمانی 2 (حجت الاسلام نقویان) در روز یکشنبه 18/03/93 برگزار
نمی گردد .برنامه جایگزین متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
   1393/3/10 15:19     
  
تعداد بازدید :  368

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: