برگزاری دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور
برگزاری دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور

برگزاری دوره ی چهارساعته نقد عرفانهای نوظهور

در این دوره که با حضور فعال اعضای هیئات علمی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید حجت الاسلام مظاهری سیف از اساتید حوزه به معرفی و نقد «عرفان حلقه» پرداخت.
مظاهری سیف در این دوره ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع این فرقه انحرافی بخصوص در جامعه پزشکی کشور – از سکوت جامعه پزشکی در قبال این موضوع انتقاد کردند.
در پایان این دوره دکتر باقرزاده از طرحهای تحقیقاتی (HSR) از باب نقد و بررسی عرفان حلقه استقبال کردند و امتیاز فرهنگی این طرح را تا سقف 3 امتیاز (معادل 24 ساعت دوره) تعیین کردند.
   1393/3/4 10:36     
  
تعداد بازدید :  586