دومین دوره آموزشی- فرهنگی در سال 93
دومین دوره آموزشی- فرهنگی در سال 93

دومين دوره آموزشي- فرهنگي در سال 93 برگزار شد

در اين دوره كه به مدت دو ساعت در سالنG6 ساختمان مركزي برگزار شد اهم مسائل اقتصادي كشور در 5 سال گذشته تشريح شد. دكتر خوش چهره با نقد برخي سياستهاي اقتصادي دولت ها در عدم حمايت جدي از توليد، به اهميت توليد ملي و چگونگي نقش آفريني اساتيد علوم پزشكي در حوزه توليد مواردي را متذكر شد.
سومين دوره آموزشي- فرهنگي روز شنبه 27/2/93 با حضور استاد محمد رضا سرشار تحت عنوان جريان شناسي ادبي برگزار مي شود.

   1393/2/27 10:51     
  
تعداد بازدید :  574