انتصاب جدید برای مدیریت امور فرهنگی دانشگاه
انتصاب جدید برای مدیریت امور فرهنگی دانشگاه
متن اين حکم که به امضاي آقاي محمدرضا نريماني ـ معاون اجرايي و مشاور معاونت دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت ـ ابلاغ شده بر اين اساس است:
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر علي اصغر باقرزاده
مدير محترم فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران
با اهداء سلام و تحيات؛
احتراما با عنايت به تبصره يک ماده 5 دستورالعمل تشکيل شوراهاي مشورتي و برگزاري انتخابات دبيران مناطق 5گانه؛ بموجب اين ابلاغ به مدت دوسال بعنوان دبير شوراي مشورتي امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاههاي علوم پزشکي منطقه يک کشور
( تهران، شهيد بهشتي، ايران، بقيه الله، علوم بهزيستي و توانبخشي، البرز، سمنان، قزوين، شاهد، ارتش، انتقال خون و انيستيتوپاستور) منصوب ميشويد.
اميد است با اتکال به پروردگار متعال و همفکري و همياري با مسئولان مديريت فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشکي مذکور و دبيران ساير مناطق و هماهنگي با اداره فرهنگي و فوق برنامه اين معاونت در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.


با تقديم احترام       
محمد رضا نريماني   
مشاور و معاون اجرايي
   1393/2/22 10:11     
  
تعداد بازدید :  311

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: