اولین دوره آموزشی ـ فرهنگی معاونت فرهنگی
اولین دوره آموزشی ـ فرهنگی معاونت فرهنگی

اولين دوره آموزشي ـ فرهنگي معاونت فرهنگي 


به گزارش معاونت فرهنگي؛ اين دوره که در تاريخ 17/2/93 در محل سالن شوراي ساختمان مرکزي دانشگاه برگزارشد ـ مورد استقبال گسترده ي اعضاي محترم هيئت علمي قرار گرفت.
در اين جلسه دکتر محسن بيات استاد ومدرس حوزه و دانشگاه ـ در باب "صهيونيسم و رسانه " سخنراني کرد. وي در باب اين موضوع قطعاتي از فيلمهاي مستند و هاليوودي را براي اساتيد به نمايش گذاشت.
همچنين به گزارش معاونت فرهنگي دوره ي آموزشي بعدي اين معاونت در تاريخ 24/2/93 با سخنراني دکتر محمد خوش چهره در مورد " اقتصاد مقاومتي" خواهد بود.

گزارشگر: مصطفي نجفي
عکاس: محمدحسين ميري

   1393/2/20 14:10     
  
تعداد بازدید :  601