جلسه کمیسیون مادة یک ارتقاء در تاریخ 10/2/93
جلسه کمیسیون مادة یک ارتقاء در تاریخ 10/2/93

جلسه كميسيون مادة يك ارتقاء در تاريخ 10/2/93


در اين جلسه كه با حضور حجت الاسلام دكتر عيسي زاده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، دكتر محسن پرويز جانشين رئيس دانشگاه در كميسيون مادة يك، دكتر ناطق پور رئيس كانون هم انديشي اساتيد، دكتر محقق معاون دانشجويي و مهندس فصيحي مدير امور عمومي معاونت فرهنگي تشكيل شد به مدت 5/2 ساعت به طول انجاميد و اهم مصوبات آن به شرح زير مي باشد:
الف) مقرر شد نظرات اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه در خصوص پيش نويس دستورالعمل اجرايي آئين نامه مادة يك ارتقاء بررسي و دستورالعمل نهايي آماده شود.
ب) نامه هاي رئيس وقت دانشكده پزشكي در خصوص درخواست گواهي براي افراد مشاركت كنند ه در تدوين «راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي» و «راهنماي پوشش حرفه اي در محيط باليني» مطرح و مصوب شد كه با توجه به ميزان مشاركت افراد گواهي صادر شد.
ج) پرونده هاي رسيده به اين كميسيون بررسي و 29 نفر از اعضاي هيأت علمي براي ارتقاء به مرتبه بالاتر واجد شرايط حد نصاب امتياز فرهنگي اعلام شدند.

   1393/2/13 15:03     
  
تعداد بازدید :  269

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: