برگزاری جلسه مداحان باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری جلسه مداحان باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
 برگزاری جلسه مداحان باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی

      ابتدا قرائت قران ومداحی وسپس آقای دکتر پرویز توضیحاتی از هدف جمع آوری مداحان وچگونگی برگزاری همایش ها و آموزش ها  بیان کردند وبعد از آن آقای دکترجعفریان ریاست دانشگاه توصیه هائی در خصوص اهمیت وحساسیت کار مداحان و با روایتی از امام صادق(ع) آنها را دعوت به اخلاق نیکو والگو بودن نظر به انتصابشان به اهل بیت نمودند.
در ادامه  کارگاه با خواندن تعدادی از مداحان حاضر در جلسه به مدت پنج دقیقه   و بعد از آن با مشارکت آقای اشتیاقی به نقد وبررسی وبیان نقاط ضعف وقوت خود پرداختند.

   1392/12/12 09:56     
  
تعداد بازدید :  426