کارگاه فرهنگی با احتساب امتیاز فرهنگی
کارگاه ضرورت جریان سازی و نوآوری در آموزش
کارگاه ضرورت جریان سازی و نوآوری در آموزش

جلسه راس ساعت 13 برگزار شد که حجت السلام رحمانی در آن به سخنرانی پرداختند که در ابتدای جلسه ایشان در خواست نظر و مشارکت در جلسه را از همه ی اساتید حاضر خواستار شدند و موضوع اصلی بحث مقدمه ای بر جریان سازی و جریان شناسی بود که به طور مثال در خانواده ی ما چه می گذرد با توجه به رفتارهای خانواده می شود به جریان شناسی در آن خانواده پرداخت که اگر جریان یا مسئله ای در زندگی رخ دهد باید با توجه به مسائل آن جریان را سالم هدایت کرد و به مقصد رساند.حجت السلام رحمانی در خصوص نوآوری و اینکه خداوند مظهر نوآوری می باشد و لحظه به لحظه جهان هستی در حال نوشدن است و لذا انسان ها که مدام به فکر نزدیک شدن به خداوند هستند نوآوران موفقی هستند واین عمل را در زندگی و کار اجتماع به راحتی اشاعه می دهند.در این خصوص نامبرده احضارهائی عملیاتی را ارائه دادند. 
   1392/11/26 11:17     
  
تعداد بازدید :  200