معاونت فرهنگی برگزار می کند
برگزاری کارگاه آموزشی ـ فرهنگی «آشنایی با علوم دفاع مقدس »
قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی
 
 معاونت فرهنگی در نظر دارد کارگاه آموزشی ـ فرهنگی «آشنایی با علوم  دفاع مقدس » برای اساتید محترم برگزار نماید.
زمان برگزاری کارگاه : 07/12/92 ساعت 14 الی 16
مکان : ساختمان مرکزی دانشگاه طبقه 9
لازم به ذکر است علاقه مندان جهت شرکت در کلاس مذکور فرم ثبت نام را لینک مورد نظر دریافت نموده و بعد از تکمیل فرم ، آن را یا از طریق پست الکترونیکی معاونت  (mfarhangi91@gmail.com)و یا به شماره فکس 81633814 برای معاونت فرهنگی ارسال نمایند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*مهلت ثبت نام  1 اسفند 92 و بعد از تاریخ مذکور ثبت نام صورت نمی گیرد.
*ثبت نام صرفا از طریق ارسال فرم با فکس یا ایمیل رسمیت داشته و موارد دیگر مورد تایید نمی باشد.
*کارگاه دارای امتیاز فرهنگی می باشد.

جهت دانلود فرم از مرورگر chrome و firfox استفاده شود.

 
   1392/11/23 12:29     
  
تعداد بازدید :  1029

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: