جریان شناسی سیاسی- فرهنگی
کارگاه جریان شناسی سیاسی- فرهنگی
بسم تعالی
کارگاه جریان شناسی سیاسی – فرهنگی در روز یکشنبه 13/11/92  راس ساعت 13 شروع شد و آقای مهندس نوروزی (مشاوره ریاست محترم نهاد نمایندگی ) در دوجلسه (طی 4 ساعت) به تبیین رویکرد های سیاسی – فرهنگی جریانهای مختلف اسلامی از قبیل انتخابات تا دولت یازدهم پرداخت.
این جلسه راس ساعت 17 به پایان رسید.
   1392/11/19 15:47     
  
تعداد بازدید :  474