کارگاه پیوست فرهنگی
کارگاه با موضوع پیوست فرهنگی استاد دکتر بنیانیان

کارگاه با موضوع پیوست فرهنگی استاد دکتر بنیانیان


كارگاه پيوست فرهنگي توسط جناب آقاي دكتر بنيانيان از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي در روز چهارشنبه مورخ 9/11/92 از ساعت 13 لغايت 16:30 در سالن اجلاس طبقه نهم سازمان مركزي برگزار گرديد.
ابتدا دكتر بنيانيان سخن خود را كلامي از امام علي (ع) آغاز نمودند: خدايا تو مي داني كه ان چه از جانب ما درپذيرش امرخلافت اجراشد،هرگز براي قدرت طلبي يا زياده جوئي ازبهره هاي دنيوي نبوده ، بلكه براي اين بوده كه نشانه هاي دين تو را به جاي خودبرگردانيم ودر شهرهاي تواصلاح راظاهركنيم ،تا بندگان ستم ديده ات درامنيت به سربرند و قوانين واحكام رها شده توبارديگراجراگردد. (نهج البلاغه خطبه 131)
در ادامه ايشان فرمودند كه :
اصلاح فرهنگ يك جامعه درشرايطي كه مردم سالاري حاكم است وبواسطه گسترش ارتباطات جهاني، آسيب هاي هاي وارداتي زيادي وارد جامعه مي شود ،همواره با تاخير بيشتري صورت مي گيرد و لذا آسيب شناسي صريح و صادقانه از مسائل فرهنگي و اجتماعي نبايد موجب ناديده گرفتن پيشرفت هاي نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامي در عرصه هاي فن آوري، علمي، زير ساختهاي اقتصادي و سياسي  گردد.
مقام معظم رهبري بارها در بياناتشان به اهميت فرهنگ تاكيد نموده اند ايشان در ديدار دولت در سال 84 فرموده اند:
فرهنگ مثل هواست كه انسان وقتى‌كه اين هوا را استنشاق كرد، با هوايى كه استنشاق كرده و با آن جانى كه گرفته، مى‌تواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقيه‌ى كارها همه برخاسته‌ى از آن‌چيزى است كه شما استنشاق كرده‌ايد. اگر چنانچه يك جايى، هوای مسمومى تزريق بشود، نتيجه‌اى كه در اندامها ديده خواهد شد تابع آن مسموميتى است كه در اين هواست. اگر فضا را با دود يا مخدرى تخدير كنند، وقتى شما آن را استنشاق كرديد، رفتار شما متناسب با آن چيزى خواهد شد كه استنشاق كرده‌ايد؛فرهنگ يك چنين حالتى دارد. خيلى از مشكلات جامعه‌ى ما با فرهنگ‌سازى حل مى‌شود.
دكتر بنيان در ادامه فرمودند:
تمامي افراد در تغييرات فرهنگي جامعه موثر هستند:
1-     هيچ فردي در تغييرات فرهنگي جامعه بي طرف نيست وشمامی توانید تاثیرات مثبت و منفی خود را ارزیابی نمائید
2-     هيچ سازماني در تغييرات فرهنگي جامعه بي طرف نيست ومدیر هرسازمانی باید بتواند تاثیرات سازمان خود را در تحولات فرهنگی جامعه ارزیابی واصلاح نماید.
 
ايشان در ادامه به اهميت و لزوم پيوست نگاري پرداختند و بيان نمودند:
براي تمامي طرح هاي اقتصادي، عمراني و . . . . بايد پيوست فرهنگي نوشته شود به طور مثال در ساختن مسكن مهر فقط به رفع نياز مسكن پرداخته شده است و به اين امر كه در خانه هاي 60 متري نزديك به هم كه مدام از صبح تا شب بايد پرده ها كشيده شود چون خانه ها مشرف به هم هستند. وخانمي كه در اين خانه است آيا با اين شرايط رفته رفته دچار افسردگي نمي شود چون در ابتداي اين طرح به مسائل فرهنگي آن توجه نشده است.
مقام معظم رهبري فرموده اند:
در طرح هائی که درکشور تنظیم می شود ....طرح های اقتصادی ؛طرح های پولی ومالی ؛طرح های عمرانی حتما یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد . آن پیوست فرهنگی مصوبه شوراست وهمه ملزم باشند که به آن عمل کنند وآن را لازم الاجرا بشمارند.
طبق بند یازده کلیات نقشه مهندسی فرهنگی :
پیوست فرهنگی عبارت است از  : سندی است مشتمل بر مطالعات کارشناسی ، مبین پیش بینی پی آمد های فرهنگی واعمال الزامات واستانداردهای مربوط درهرنوع طرح؛ تصمیم واقدام کلان فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی وقضایی متناسب بامقتضیات وشرایط جامعه در چار چوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 
 
گام های اصلی در پیوست نگاری فرهنگی :
گام اول :شناخت موضوع از جهات وابعاد مختلف
گام دوم : شناخت داده وستاده موضوع با فرهنگ موجود جامعه
 (شامل تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم موضوع در تحولات فرهنگی جامعه)
گام سوم:شناسایی وتبیین شاخص های فرهنگی مرتبط با موضوع
گام چهارم:طبقه بندی آثار مثبت ومنفی احتمالی از اجرای موضوع
گام پنجم:شناسایی وتبیین فرصت ها ؛موانع ومحدودیت های فرهنگی در محیط
گام ششم :ارائه راهبرد ها وراهکار های تقویت آثار مثبت با بهره گیری از فرصت های فرهنگی
گام هفتم ارائه راهبرد ها وراهکار های عملی برای کاهش،حذف وجبران آثار مخرب احتمالی
گام هشتم:ارائه الکوها وشاخص های ارزیابی برای اندازه گیری میزان کارایی راه کارهای پیشنهادی
گام نهم:آموزش وٰتوجیه وانگیزه سازی در مدیران وکارشناسان مجری برای پی گیری اجرای پیوست فرهنگی
 
فوائد پیوست فرهنگی برای طرح یا فعالیت
1-افزایش اثربخشی ونقش طرح یا فعالیت درپیشرفت وسازندگی جامعه
2-کمک موثر طرح یا فعالیت به توسعه فرهنگی جامعه
3-کمک به کشف راه کارهای عملی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
4-کمک به کشف راه کارهای عملی برای تحقق راهبردهای مهندسی فرهنگی ازجهت بازسازی نظام های سیاسی،اقتصادی واجتماعی
5-تقویت تعامل حوزه،دانشگاه ومدیران اجرایی حول حل مسائل واقعی جامعه
6-تسریع در درروند تولید علوم انسانی بومی
7-رونق اقتصاد فرهنگ وافزایش اثربخشی وبازدهی بسیاری از سرمایه گذاری های موجود در فرهنگ
8- جذب استعدادهای برجسته بیشتری به حوزه علوم انسانی
9-کاهش عدم تعادل شکل گرفته در توَ#ْسعه بخش های مختلف جامعه
10-تسریع درشکل گیری تمدن اسلامی
11-افزایش امکان ارائه الکوهای نمونه به سایرجوامع اسلامی
 
چراباید پیوست فرهنگی داشته باشیم؟
به دلايل:
v     رشد بی رویه پرونده ها در قوه قضائیه
v     رشد روز افزون طلاق
v      نوع مسئله های اجتماعی(رشد بد حجابی،ضرورت جمع آوری اراذل....)
v     اثبات کاهش گرایشات دینی با رشد سطح تحصیلات، شهر نشینی وثروت
v     کشف مفاسد سازمان یافته کسترده
v     حجم وسیع قانون شکنی درهمه سطوح مدیریتی
v     ..............................
 
در پايان ايشان گفتند:
 
اگرگام های مطالعاتی درسند پیوست فرهنگی درست برداشته شود:
علاوه برارائه پیشنهاد برای افزایش اثربخشی فعالیت های فرهنگی مستقیم موجود که درمحیط طرح یاسازمان مربوطه  انجام می شود؛ارائه راهکارهای زیربرای بهبود آثار مثبت وکاهش پی آمدهای مخرب فرهنگی مورد انتظاراست:
v     روابط بین مدیروکارکنان، بین کارکنان ، بین کارکنان ومراجعه کنندکان، مو رد بررسی واصلاح قرارمی گیرد
v     تاثیرات فرهنگی ماهیت طرح یا فعالیت، اهداف طرح وفعالیت ،برنامه ریزی انجام شده،راهکارهای انتخاب شده، روی اعتقادات ،ارزشهای ذهنی والگوهای رفتاری مدیران ،کارکنان ومراجعه کنندگان با نگرش سیستمی مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
v     خرده نظام های حاکم برانجام فعالیت یا اجرای طرح، مثل نظام کزینش،نظام پاداش،نظام آموزش ضمن خدمت ،نظام حقوق ودستمزد،معماری وسبک مدیریتی حاکم برمحیط از جهت تاثیر بر اعتقادات ،ارزش های ذهنی والگوهای رفتاری ونماد های مورد استفاده بین مدیران ،کارکنان وخدمات گیرندگان مورد ارزیابی علمی قرارمی گیرد
v     ازحاصل تاثیرات عوامل فوق الذکر روی مدیران ،کارکنان ،خانواده های کارکنان،آثار آن طرح وفعالیت در فرهنگ محیط وجامعه مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
v     برای بهره گیری از فرصت های فرهنگی محیط وکاهش موانع فرهنگی در فرهنگ موجود مدیران ،کارکنان ومراحعه کنندگان ارائه طریق می نماید.
   1392/11/12 12:15     
  
تعداد بازدید :  1273