ساعت اول و دوم
جلسه دوم کارگاه با موضوع مخاطب شناسی و مخاطبین امروز چه ویژگی هایی دارند؟

جلسه دوم کارگاه با موضوع مخاطب شناسی و مخاطبین امروز چه ویژگی هایی دارند؟


کارگاه دوم ساعت اول در روز یکشنبه مورخ 6/11/92 جلسه راس ساعت 13 شروع و استاد خجسته در خصوص رویکردی ارتباطی که به 2 نوع می باشد به سخنرانی پرداختند نوع اول رویکرد انتقال پیام یا فرایندی که در این رویکرد اساس انتقال پیام به مخاطب می باشد و نوع دوم آن رویکرد فضاشناسی با تولید معنا که در این نوع حسب شناختی که از مخاطب داریم با او ارتباط برقرار می کنیم و به طور کلی استاد خجسته  در ادامه به 3 گونه ارتباط یک سویه ارتباط بازاری با مشتری مداری و ارتباط تکاملی یا دوستمدارانه می باشد صحبت کردند. 
در ساعت دوم بعد از پذیرایی شدن اساتید حاضر در جلسه با حاضر نشدن استاد مربوط به جلسه آقای دکتر باقرزاده خود مباحثی در رابطه با راهبردهای نقشه فرهنگی دانشگاه بیان کردند که به طور کل شامل 13 راهبرد می باشد. 
   1392/11/7 12:33     
  
تعداد بازدید :  411