ساعت اول
کارگاه با موضوع تبیین رابطه آموزشی و فعالیت های فرهنگی دکتر بنیانیان

کارگاه با موضوع تبيين رابطه آموزشي و فعاليت هاي فرهنگي دکتر بنیانیان


روز شنبه مورخ 5/11/92 کارگاه تبيين رابطه آموزشي و فعاليت هاي فرهنگي با حضور  دکتر بنیانیان از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمعي از اعضاي هيات علمي برگزار گرديد.
 
اگر بخواهیم فرهنگ اصلاح شود هر کسی در هر موضعي مي تواند اقداماتي انجام دهد. عملكرد افراد باعث تغييرات رفتاري افراد پيرامون او مي شود.
وقتي استادي بر سر بالين بيمار حاضر مي شود وقتي در ابتدا با او سلام و عليك مي كند و با مهرباني شرح حال او را مي پرسد دانشجوي او هم از استادش ياد مي گيرد و زماني كه خود پزشك شد همين رفتار را با بيماران دارد ما بايد مراقب رفتار و عملكرد خود باشيم.
در شكل زير رابطه آموزش و فرهنگ نشان داده شده است. هيچ كدام از اين عوامل به تنهايي موجب انجام كار فرهنگي نيست و مانند مسكني است كه پزشكي تجويز مي نمايد و ممكن است براي مدتي اثربخش باشد بايد در كنار تمامي اين عوامل فرد را از درون علاقمند نمود.

 
تغييرات فرهنگي هم به صورت آگاهانه است هم ناآگاهانه: ناآگاهانه بدين صورت كه به طور مثال ما فرزندمان را در جهت نوع پوشش و .... ارشاد مي نمائيم و او چند روزي رعايت مي كند ولي بلافاصله كه در معرض دوستان خود قرار مي گيرد نوع پوشش او شبيه دوستانش مي شود.بايد فرزندانمان را كنترل نمائيم كه با جه كساني رفت و آمد مي كنند بايد فضاي ذهني بچه را درست نمود. به طور مثال شخصي كه خود پزشك است و همسرش نيز پزشك است زمان كافي براي فرزندشان ندارند دانشگاه مي تواند از طريق قراردادن مشاور براي آنها به آنها كمك نمايد.
اگر محيط درست نشود كار فرهنگي بسيار سخت است. وقتي روي لباسهايي كه توليد داخل است ماركهاي خارجي مي زنند يا در صحبت نمودنمان از اصطلاحات زبانهاي بيگانه استفاده مي كنيم كم كم اين ها رواج مي يابد ما بايد بدانيم نمادها وقتي از جايي مي آيد فرهنگ سازي به دنبالش مي آيد و اگر كسي كاري را دنبال كند به ناچار همان رفتار روي او اثر مي گذارد.  به فرموده امام علي (عليه السلام) اگر برد بار نيستي خود را بردبار جلوه ده؛ چه؛ اندك پيش مي آيد كه كسي خود را به گروهي شبيه سازد وجزوآنان نشود(نهج البلاغه؛ قصار 207)
دكتر بنيانيان در ارتباط شناخت مفهوم هم افزائي درسيستم ها فرمودند: شناخت هم افزايي به ماكمك مي كند  كه چگونكي آثار حضورمان را درروابط جامعه به عنوان بخش مهمي از فرهنگ شناسائي كنيم و در ادامه به سخني  از امام خميني (ره) اشاره نمودند كه  امام فرموده اند آنهائي كه هر جا خدمت مي كنند،توجه كنند كه خداي تبارك وتعالي وملائكه اي كه موكل هستندمواظب هستند..همين موج هايي كه دردنيا از حرف شما،از عمل شما منعكس
مي شود. همين ها فردا، پيش شما شهادت مي دهند.بايد توجه بكنيد به اينكه مسوليت بزرگ است
كار براي خداست ،به دست شما انجام بگيرد،گرفته است ،به دست من انجام بگيرد ، گرفته است ، دردست ديگري ، گرفته است.(صحيفه نور،ج18،ص309)
 دكتر بنيانيان در ارتباط با حجاب و عفاف نيز گفتند: مسئله حجاب و عفاف تنها با موضوع حراست حل نمي شود. ما بايد در ابتدا ساختار روابط را درست نمائيم.
در پايان اعضاي شركت كننده سوالات خود را از جناب آقاي دكتر بنيانيان پرسيدند.
كارگاه پيوست فرهنگي توسط همين مدرس در تاريخ 9/11/92 از ساعت30 :13 لغايت 17 در محل سالن اجلاس طبقه نهم ستاد مركزي برگزار مي شود كه قبلاً ثبت نام صورت پذيرفته است.
   1392/11/6 11:13     
  
تعداد بازدید :  768