شورای امر به معروف و نهی از منکر
شورای امر به معروف و نهی از منکر
به گزارش معاونت فرهنگی :در تاریخ 25/10/92 ساعت 9 صبح جلسه تصمیم گیری در خصوص شورای امر به معروف و نهی از منکر در معاونت فرهنگی با حضور دکتر پرویز ، معاون فرهنگی، دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع ، دکتر فلاح مدیر حراست ، دکتر رضائی مدیر گزینش حاج آقا صادقی ،نماینده رهبری ، دکتر باقرزاده ، مدیرفرهنگی ، آقای فصیحی ، مدیر امورعمومی معاونت فرهنگی ، و آقای محمود اشتیاقی مسئول پیگیری امور مربوطه به ستاد اقامه نماز برگزار شد.
در این جلسه نظر با اینکه در دانشگاه کمیته های و شوراهای متعددی وجود دارد که اعضا و همچنین  شرح وظایف آنها هم پوشانی زیادی با یکدیگر دارند مقرر گردید سوابق شوراها استخراج و به هیئات رئیسه  دانشگاها ارائه گردد ، تا یک کمیته واحد مصوب و مسئولیت پیگیری وظائف فنی  کمیته های شوراهای موجود را برعهده بگیرد.

گزارش:محمود اشتیاقی
عکس سید محمد حسین میری
   1392/10/25 15:17     
  
تعداد بازدید :  570