شورای معاونین فرهنگی
چهارمین جلسه شورای معاونین فرهنگی
بسم تعالی
 

جلسه شورای معاونین فرهنگی

جلسه شوراي معاونين در روز دوشنبه 16 دي 92 در محل جلسات ساختمان دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار شد؛ اهم مطالب مطرح شده در جلسه مذکور عبارتند از:
·         لزوم توجه به نرم افزار استاد مشاور دانشگاه کرمان  
·         لزوم توجه به آسيب شناسي طرح استاد مشاور قبل از اجرا
 
همچنين در اين جلسه سرکار خانم دکتر راستي گزارشي در باب مرکز راهبردي ارتقاي سلامت رواني ارائه کردند و اذعان کردند: طرح استاد مشاور را ما چند سال پیش رویش کار نمودیم و جواب نداد ، چون خود اساتید باید در ارتباط با سوء مصرف استفاده از مواد مخدر آشنا باشند ،اساتید مشاوره ما کاملا روی علوم مشاوره واقف نبوده تا بتوانند آسیب هایش را بدانند مثلا در کشور مالزی روی این قضیه خوب کار شده و دستورالعملی در ارتباط با کسب امتیاز دانشجویی فرهنگی برای هر دانشجو در نظر گرفته شده است و دانشجویان باید در زمینه فعالیت های اجتماعی/ فرهنگی/ ورزش فعالیت داشته و امتیازاتی را کسب نمایید ، رعایت نمودن و پیاده کردن آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای که توسط وزارت خانه ابلاغ شده است و معاونت آموزشی باید آن را اجرا نماید و معاونین دانشجویی فرهنگی هر دانشکده ناظر بر پیاده سازی آن باشد ولی متاسفانه آئین نامه در معاونت دانشجویی باقی مانده وزارت علوم در زمینه استاد مشاور موفق تر عمل نموده است هر استاد مشاوره یک کارشناس دانشجویی که روانشناسی خوانده در هر خوابگاه قرار داده است که اگر دانشجویان مشکلاتی در این زمینه دارند بپرسند اما در خوابگاههای ما دانشجو داریم که سه شب به خوابگاه نرفته ولی کسی متوجه نشده است.
در ادامه دکتر جوادی مسئول کمیته مشورتی حجاب و عفاف در ارتباط با این مقوله بیان نمودند با توجه به بررسی هایی که انجام داده اند تنها 50 مقاله در اینترنت یافته اند که روی این موضوع کار شده و از این 50 مقاله 25تای آن به صورت مناسب بررسی شده است و در انتها درخواست تشکیل اعضای کمیته حجاب و عفاف را داشتند.
مصوبات جلسه:
·         سرکار خانم راستي بعنوان مسئول کميته طرح استاد مشاور منصوب شدند
·         اعضاي کميته مشورتي حجاب و عفاف با حضور دکتر ماهگلي؛ خانم دکتر وسکويي؛ خانم دکتر راستي؛ حجت الاسلام غفاري؛ دکتر قنبري؛ آقاي فصيحي و خانم اجاقلو برگزار شود.
 
   1392/10/18 14:41     
  
تعداد بازدید :  296