جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی
برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه

برگزاری جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه

.............................................................
جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی به ریاست رئیس دانشگاه روز شنبه 14/10/92 برگزار گردید.
..............................................................

جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در تاریخ 14/10/92 به ریاست رئیس محترم دانشگاه آقای دکتر جعفریان و با حضور دکتر پرویز (معاون فرهنگی) دکتر عیسی زاده (مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه) دکتر جلیلی (معاون آموزشی) دکتر ناطق پور (مدیر کانون هم اندیشی اساتید)دکتر طباطبائی (مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی) خانم دکتر نظری (نماینده انجمن اسلامی دانشجویان) دکتر مهدی باقری (نماینده بسیج دانشگاه) دکتر باقر زاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید.
در این جلسه که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده شروع شد، ابتدا دکتر پرویز توضیحاتی را در خصوص آیین نامه جدید شورا ارائه کردند و هدف اصلی شورا را نظارت بر کارهای فرهنگی دانست.
در این جلسه دکتر عیسی زاده از معاونت فرهنگی به عنوان اتاق فکر این حوزه  در دانشگاه یاد کرد و خواستار نظارت قوی تر این معاونت بر امور فرهنگی واحد های مختلف دانشگاه گردید وی افزود معاونت یاد شده محور امور فرهنگی است و تنظیم و تایید برنامه ها (نیرو ، بودجه،....) برعهده معاونت فرهنگی بوده و باید از انجام کارهای موازی پرهیز گردد. دکتر طباطبایی نیز انجام امور فرهنگی در دانشگاه را نیازمند اعتبار و پشتیبانی بیشتر دانست. در این جلسه دکتر جعفریان  فرمودند: کار فرهنگی تنها برای برگزاری مراسم و همایش نیست بلکه مدیریت ایجاد تغییر و کار مشکلی است و نیازمند طراحی پروژه  و خلاقیت و نوآوری است و نیز بر تعیین اولویت ها در برنامه ریزی مدون واحد هایی که می توانند در انجام برنامه ها مشارکت کنند تاکید نمودند.ایشان گفتند: سیاست گذاری و پایش برنامه در شورا انجام پذیرد و دستور جلساتی نیز توسط اعضای جلسه پیشنهاد شود که همه امور دانشگاه را دربرگیرد.
رئیس شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی یکی از امتیازات برزگ دانشگاه در حوزه ی فرهنگ را جدا بودن معاونت فرهنگی از معاونت دانشجویی  و وجود شخص جناب آقای دکتر پرویز به عنوان یک شخصیت برجسته و شناخته شده در حوزه ی فرهنگی کشور شمردند. همچنین مسئول نهاد نمایندگی در دانشگاه را نیز فردی با تجربه و خوشنام در فعالیت های مربوط به هیئت علمی و دانشجویی عنوان کردند و آقای دکتر محقق (معاون دانشجویی) را فردی کم نظیر در این مسئولیت عنوان نموده، و استفاده از امتیازات را هنر شورای فرهنگی دانستند.
رئیس دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه امور فرهنگی منحصر به امور دینی و مذهبی نمی شود ، اهتمام به هر دوبخش را لازم و ملزوم یکدیگر دانستند و ایشان  ورود به همه عرصه های فرهنگ را کاری دشوار دانسته ، فرمودند باید چند مورد از موارد اولویت دار انتخاب و در مدت 4 سال به سرانجام برسد .همچنین ایشان ضمن بر نقش محوری و نظارتی معاونت فرهنگی تاکید کردند و گفتند : در حوزه ی فرهنگ نیز( مانند سایر حوزه ها که یک معاونت مسئولیت اصلی را برعهده دارد) متولی اصلی معاونت فرهنگی است و همه اعتبارات فرهنگی باید در اختیار این معاونت باشد و با تایید و نظارت این معاونت ، سایر واحد ها در فعالیت های فرهنگی هزینه نمایند.
در پایان دکتر پرویز دبیر شورای فرهنگی – از بازنگری نقشه علمی دانشگاه  و تدوین آن در قالب 13 راهبرد و اقدامات ذیل آن،  با همکاری معاونین دانشجویی – فرهنگی دانشکده ها خبر داد و آن را در شورا ارائه نمود.
   1392/10/15 14:56     
  
تعداد بازدید :  276