سومین جلسه شورای معاونین فرهنگی
سومین جلسه شورای معاونین فرهنگی
سومین جلسه شورای معاونین فرهنگی


جلسه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در سالن اجلاس ستاد مركزي در ساعت 14:10 روز يكشنبه سوم آذر ماه با قرائت آياتي از قرآن مجيد آغاز گرديد.
پس از تلاوت قرآن، آخرین نظرات در مورد راهبردهای پیشنهادی نقشه فرهنگي دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

اهم موارد مطروحه:

-       در مجموعه معاونين فرهنگي، اگر فردي توانايي خاصي در ارائه كارهاي فرهنگي دارد خود رامعرفي نمايد تا بتوانيم از آنها استفاده نمائيم.

-       در زمينه طرحهاي HSR  با موضوعات فرهنگي، اگر كسي طرح پژوهشي دارد،  معاونت فرهنگي از آن حمايت مي نمايد.

-       در پايان، نظرات و پيشنهادات جهت اصلاح اقدامات و راهبردهاي نقشه فرهنگي دانشگاه توسط اعضا ارائه شد. 
 
   1392/9/5 11:36     
  
تعداد بازدید :  258

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: