دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی
دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی

دومین جلسه شورای معاونین فرهنگی


روابط عمومی معاونت فرهنگی : در روز دوشنبه 27 آبان جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن اجلاس ساختمان قدس برگزار شد و طی آن آخرین نظرات در مورد راهبردهای پیشنهادی معاونت در آینده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

اهم موارد مطرح شده در جلسه عبارتند از:

- دوره آموزشي برنامه ريزي فرهنگي زير نظر اساتيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت 5 جلسه 4 ساعته با امتياز باز آموزي جهت ارتقاي اعضاي هيات علمي برگزار مي شود دانشكده ها هر چه سريعتر فرد موردنظر جهت شركت در اين دوره را به ما معرفي نمايند.

جلسات شوراي فرهنگي دانشكده ها فعال شود. و اهم رئوس مطالب اين جلسات با چند عكس به معاونت ارسال شود تا در سايت دانشگاه و معاونت قرار گيرد.

جلسات تشكلها كه شامل (جامعه اسلامي دندانپزشكان، پزشكان، بسيج اساتيد، هيئت اساتيد و هم انديشي اساتيد نهاد) هفته گذشته در معاونت فرهنگي تشكيل شد و قسمتي در سايت معاونت به اين موضوع اختصاص داده شده است تا فعاليت تشكلها در آن قرار گيرد.

قرار است در آينده قسمتي در سايت تشكيل شود به عنوان بانك ايده كه اگر دوستان نياز به ايده هاي فرهنگي داشتند از آن استفاده نمايند يا اگر ايده جالب فرهنگي داشتند در آن وارد نمايند.

در جلسه گذشته دكتر جوادي از دانشكده داروسازي در ارتباط با موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه موضوعاتي را عنوان نمودند و حكمي براي ايشان به عنوان مسئول كميته حجاب و عفاف زده شد.

با اتفاق نظر حاضرين جلسه آينده روز يكشنبه مورخ 3/09/92 از ساعت 14 الي 15:30 تشكيل مي شود.

همچنین آقای دکتر جوادی از دانشکده داروسازی به عنوان مسئول مشورتی "کمیته حجاب و عفاف" منصوب و برای ایشان حکم انتصاب زده شد.
 

تصاویر این نشست در زیر قابل مشاهده می باشد.


 
   1392/8/28 15:55     
  
تعداد بازدید :  350

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: