شورای معاونین فرهنگی
جلسه شورای معاونین فرهنگی

جلسه شورای معاونین فرهنگی


بنابر گزارش دریافتی برگزاری جلسه شورای معاونین فرهنگی دانشکده های علوم پزشکی تهران در روز هشتم آبان ماه برگزار شد این جلسه راس ساعت 13:30 در معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد وطی آن پیرامون مباحث


1. آخرین وضعیت حجاب و عفاف در دانشکده ها
2. وضعیت فرهنگی دانشکده ها
3. وضعیت بودجه فرهنگی
4. نقشه ی فرهنگی دانشگاه و راهبردهای مرتبط با آنها
5. نحوه ارتقاء اساتید به ازای شرکت درجلسات معاونت

بحث و تبادل نظر شد.که تصاویری از این جلسه در زیر ارائه شده است.
   1392/8/14 16:26     
  
تعداد بازدید :  488

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: