برگزاری دومین جلسه شورای فعالیت های جهادی
به گزارش روابط عمومی  معاونت فرهنگی  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دومین جلسه شورای فعالیت های جهادی  با حضوردکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، سه شنبه 7 مردادماه  در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزاری شد.
ابتدا دکتر صادقیان ، مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضران و تشکر از خدمات داوطلبانه به بیمارستان ها، در خصوص دلیل پیشنهاد اتاق مشترک گفت: هماهنگ کردن فعالیت‌های جهادی را یکی از مهم‌ترین علل تشکیل اتاق مشترک داوطلبین و خیرین دانست و افزود: طی جلساتی قرار شد با کانون های مختلف تماس گرفته و سه  کرسی داوطلبین خیرین و سمن ها تشکیل شود و به پیشنهاد دوستان در معاونت بهداشتی قرار شد یک کرسی اجتماعی هم آنجا داشته باشیم که در واقع رابط بهداشتی بوده و مسئولیتش ارتباط بین تیم‌های مختلف است چون بزرگ‌ترین مشکل در امور جهادی نقض ارتباطات است. مثلاً تیم شهید هدایت و تیم مهریار دوکانون مجزایی هستند که در بحث دندانپزشکی خیلی فعال اند وقتی توانشان در کنار یکدیگر بیاید خیلی قوی تر می شوند حال اگر این دو با خدمات پزشکی کانون محیا هماهنگ شوند پتانسیل بالاتر می رود. اگر تیم های آموزشی بهداشت و پیشگیری روانپزشکی نیز توان خود را در کنار هم بیاورند و خیرین بتوانند آنها را ساپورت مالی و تجهیزاتی کنند باز پتانسیل قوی تری برای محرومیت‌زدایی ایجاد می شود. نکته دیگر ارتباط دادن مددجویان با سمن هاست. در واقع سمن ها آنها می‌توانند به این مددجویان کمک و به کار آنها رسیدگی کنند رابط اجتماعی با توجه به اطلاعاتی که دارد می تواند اطلاعات جامعی به سه نماینده این اتاق بدهد. دبیران سمن ها با ارتباط‌گیری مددجو ها می توانند پیگیری آنها را انجام دهند رابطه اجتماعی می تواند دید خوبی به این تیم ها بدهد اطلاعات خاص دموگرافیک معیشتی و بهداشتی درمانی مددجوها را می تواند در اختیار دبیران کانون ها قرار بدهند هدف از تشکیل این اتاق مشترک محدود کردن کانون ها نبوده است بلکه بزرگ کردن بال پرواز آنها با همکاری یکدیگر است.
  دکتر رستمیان معاون فرهنگی، ضمن حمایت از کارکرده سامانه ۴۰۳۰ بر لزوم ارائه خدمات در بستر مجازی تاکید کرد و ارائه خدمات در بسترمجازی را جزء اولویت‌ها دانست و بیان داشت: ما وظیفه داریم از واحد های تحت پوشش خود حمایت کنیم. ما جلسات متعددی با خیرین و داوطلبان داشتیم و مقرر شد هر بیمارستان توسط خیران همان واحد  بتواند حمایت شود. از وجود استادان و دانشجویان نیز برای آموزش و برآورده کردن نیازهای شبکه ها و بیمارستان ها باید استفاده شده و معاونت بهداشتی نیز باید این نیازها را به واحدها اعلام کند. یکی از امور اجرایی این است که هر شبکه یک فوکال پوینت داشته باشد تا بتواند با شبکه ها ارتباط برقرار کرده و امور آنان را پیگیری کند. در ادامه نماینده هلال احمر نیز ضمن حمایت از تشکیل اتاق مشترک آن را نظم‌دهنده کار کانون ها دانست.
در این جلسه همچنین مقرر شد هریک ازشبکه ها یک فوکال پرینت برای بررسی آسیب ها و مشکلات و ارتباط با گروه های جهادی ،خیران و سمن ها داشته باشند. همچنین مقرر شد یک اتاق مشترک در معاونت دانشجویی  و اتاقی مشترک در معاونت فرهنگی برای استفاده داوطلبان ، خیران و سمن ها تشکیل شود. 
دومین جلسه شورای فعالیت های جهادی با حضور معاون فرهنگی دانشگاه ، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، نماینده معاونت بهداشت و درمان دانشگاه و نمایندگان مرکز بهداشت جنوب، هلال احمر و شبکه بهداشت شهر ری برگزار شد،
   1399/5/10 17:28     
  
تعداد بازدید :  23

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: