نامه خانه مشارکت ها به شهردار تهران
شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر حناچی
با سلام واحترام
نظر به اهمیت جمع آوری و دفع مناسب زباله و سلامت کارگران زباله جمع کن، متاسفانه شاهد آن هستیم که به دلیل عدم استفاده از دست کش مناسب حفاظتی سلامت این قشر زحمتکش در خطر است. یادآور می گردد تمامی افرادی که در جمع آوری و تفکیک زباله نقش بسزایی دارند بنابر اهمیت شغلی خود بصورت بالقوه و بالفعل در معرض انواع خطرات، مواد سمی، انواع آسیب های پوستی و زخم های ناشی از اجسام نوک تیز و... می باشند.
لذا به نمایندگی از خانه مشارکت مردم در سلامت استان تهران از آن مقام محترم و شایسته تقاضا دارد در این خصوص اوامر و مساعدت های لازم مبزول فرمایید. همچنین انتظار می رود ساماندهی وضعیت این قشر زحمتکش با توجه به درایت و توجهات حضرتعالی جزء الویت های نخست دستور کار شهرداری قرار گیرد و امیدواریم کارگران علاوه بر ماسک و لباس کار، بدون دستکش مناسب حفاظتی در سطح شهر دیده نشوند.

همچنین در خصوص به کار گیری کودکان زباله گرد توسط برخی پیمانکاران شهرداری متاسفانه این کودکان در معرض آسیب ها و بیماری هایی همچون کزاز، ایدز، هپاتیت، کرونا و... می باشند و استدعای عاجزانه خانه مشارکت مردم در سلامت استان تهران از آن مقام محترم، ساماندهی کودکان زباله گردی است که قربانی سوء استفاده و بهره کشی اقتصادی پیمانکاران مختلف می شوند. بدیهی است این امر ضرورت ساماندهی وضعیت نابسامان زباله های قابل تفکیک را می طلبد و بدون شک نیازمند آموزش های لازم و فرهنگ سازی اصولی و هدفمند می باشد و این مهم نیز بدون نظارت های مدبرانه و حمایت های همه جانبه حضرتعالی میسر نخواهد بود. از این که ما را در ارتقاء سطح فرهنگ سلامت یاری می کنید صمیمانه سپاس گزاریم.
با تشکر صمیمانه از زحمات، تلاش های بی وقفه و حمایت های حضرتعالی.
 با تشکر و احترام مجدد- خانه مشارکت مردم در سلامت استان تهران
   1399/4/30 08:28     
  
تعداد بازدید :  172

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: