برگزاری دومین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اکثریت اعضای گروه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، دومین جلسه گروه سلامت معنوی با حضور اکثریت اعضای گروه در تاریخ یکشنبه 22 تیرماه  از ساعت 11 الی 13 با عنایت به شیوع ویروس کرونا بر بستر فضای sky room  برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر چراغی ضمن خوش آمد گویی به اعضا به شرح اقداماتی که در راستای سلامت معنوی توسط این گروه صورت پذیرفته پرداختند و در ادامه گفت تمامی اعضای گروه رزومه عمومی و اختصاصی خود را با محوریت فعالیت های مرتبط با معنویت، سلامت معنوی، اخلاق، سلامت اجتماعی و فرهنگی جهت بارگزاری در سایت در اختیار گروه قرار دهند ودر ارسال فعالیت ها به سمپوزیوم خود مراقبتی و صدور گواهی ها حتما آدرس وابستگی گروه سلامت معنوی بیان شود.
 در ادامه دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه ضمن خوشامد گویی به افراد حاضر در جلسه گفت: معاونت فرهنگی آماده  کمک در پژوهش های مربوط به سلامت معنوی هست و هرگونه کمکی که بتوان در این حوزه برای جلب مقاله و کار پژوهشی دریغ نخواهد کرد و سپس هر یک از اعضا به تشریح گزارش عملکرد فردی خود در حوزه سلامت معنوی اقدام کردند.
خانم دکتر راستی از دانشکده پرستاری و مامایی پیشنهاد  ارائه دیپلم "معنویت پژوهی در سلامت" با پروژه های مشترک بین گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب و مرکز پژوهش های دانشجویی داشت و همچنین ارائه کارگاههای مشترک "معنویت پژوهی در سلامت" توسط گروه سلامت معنوی و مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه و در ادامه گفت: خوب است  وبینار ملی در "معنویت پژوهی در سلامت" توسط گروه سلامت معنوی و مرکز تحقیقات دانشجویی صورت پذیرد.
خانم دکتر حسن پور از دانشکده پرستاری و مامایی افزود: در بحران کنونی کووید 19، وضعیت تشییع و دفن متفاوت و دردناک است، فرایند طبیعی سوگ طی نمی‌شود و دیگرانی هم نیستند که برای التیام و همدردی کنار بازماندگان باشند. کار پژوهشی در این زمینه انجام داده اند که در حوزه سلامت معنوی است.
در ادامه دکتر محمدی از ICU جنرال بیمارستان امام  گفت: تجربیات مواجهه با پدیده کرونا با درون مایه های مسائل، چالش ها و موضوعات پیچیده اخلاقی، معنوی و مدیریتی است که اعضاء محترم گروه سلامت معنوی با مدیریت گروه سلامت معنوی  اقدامات مستند سازی روی این مباحث  انجام دهد.
خانم دکتر خوشنوا یکی دیگر از اعضای گروه سلامت معنوی از معاونت دانشجویی و فرهنگی در خواست مشارکت گروه سلامت معنوی در طرح کهورت سلامت دانشجویان را داشت و در انتها دکتر چراغی از تمامی اعضای شرکت کننده در جلسه تشکر و قدردانی کرد و گفت:  ان شاءالله در آینده  گروه سلامت معنوی به مرکز تحقیقات پژوهشی در حوزه سلامت معنوی تبدیل شود.
خبر: اجاقلو

   1399/4/25 08:21     
  
تعداد بازدید :  49