برگزاری جلسه مشترک کمیته انطباق و ستاد صیانت

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه جلسه مشترک  کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس و ستاد صیانت از حقوق شهروندی، سه شنبه 17 تیر 99  در محل سالن شورای معاونت فرهنگی از ساعت 11 الی 13  برگزار شد.
در این جلسه ابتدا دکتر وسکویی دبیر کمیته عفاف و حجاب به تشریح دستورالعمل برنامه های درون سازمانی ده گانه ترویج و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در دستگاه‌های اجرایی ابلاغی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور و برنامه های بیست گانه مصوبه 427 شورای عالی  انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف  و کارهایی که هریک از واحد ها باید در این خصوص انجام دهند پرداخت.
 در ادامه دکتر صادقیان مدیر فرهنگی دانشگاه درباره طرح مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه تهران در ارتباط با راه اندازی محل مناسب جهت ارائه البسه و سایر ملزومات رعایت پوشش اعلام شده توسط دانشگاه برای دانشجویان و کارمندان به ارائه مطالب پرداخت و بسترهای لازم برای ایجاد چنین فرصتی هایی توضیح داد که باید سایر واحد ها هم در این زمینه همکاری های لازم را مبذول نمایند.
در ادامه هر یک از اعضا نظرات خود را در این خصوص بیان کردند در ادامه حاج آقا زنده دل از بسیج جامعه پزشکی گفت: در دانشگاه  باید صیانت از حقوق شهروندی و مقوله حجاب و عفاف در سه سطح دانشجو، کارمند و استاد، کار شود. در انتها قرار شد گزارش فعالیت هر حوزه در ارتباط با موارد مطروحه به معاونت ارسال تا جمع بندی و به وزارت خانه ارسال شود.
در جلسه کمیته انطباق  طبق نظر دکتر  رستمیان معاون فرهنگی مقرر شد معاونت پشتیبانی مطالعه وضع موجود در حوزه هیات علمی پرسنل درمانی پرستاری و خدمات را  در قالب طرح  HSR ارائه دهد  و کمیسیون های کمیته انطباق گزارش عملکرد سال 98 خود را ارائه کرده و  برنامه عملیاتی سال 99 خود را نیز به معاونت فرهنگی ارسال کنند.
خبر: مسعود ایرجی
عکس: حسین میری

 

   1399/4/21 09:34     
  
تعداد بازدید :  45