برگزاری جلسه همفکری دبیران فعال کانون های خیریه و جهادی دانشجویی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه همفکری بین نمایندگان کانون های دانشجویی دانشگاه در خصوص تحکیم ارتباط بین کانون ها، خیرین و سمن ها عصر یکشنبه 25 خرداد در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
 در این جلسه که با حضور ده نفر از دبیران کانون های  دانشجویی نمایندگان چند سمن فعال در حوزه سلامت  و ازجمله نماینده مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(  صورت گرفت، ابتدا دکتر محمدحسین صادقیان، مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن خیرمقدم به حاضار در جلسه و وبینار مجازی هدف از تشکیل این جلسه را همفکری و ایجاد یک اطاق مشترک برای هماهنگی بین داوطلبان فعالیت های جهادی، خیرین و سازمان های مردم نهاد عنوان کرد و گفت: داوطلبان فعالیت های جهادی، خیرین و سمن ها باید برای محرومیت زدائی در قالب یک اطاق مشترک، کار مشترک انجام دهند. رابطان این اطاق مشترک باید خواسته های خود را به خیرین اعلام کنند و آنها هم به اطلاع  نمایندگان سمن ها برسانند تا در زمان کمتری این نیازها برآورده شوند.
مقرر شد نتایج حاصله از تصمیمات داخلی بین اعضای جلسه در تاریخ دوشنبه 16 تیرماه طی جلسه دیگری مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
گزارش: محمدمسعودایرجی
عکس: حسین میری

   1399/3/26 11:42     
  
تعداد بازدید :  136