برگزاری سومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار شنبه 24 خرداد 99  در سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه ، با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه ، دکتر نیکبخت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ، دکتر الهام شکیبازاده معاون آموزشی دانشکده بهداشت ، دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی،  دکتر حسن برکتی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مهندس فهمیه خدمتکن از دانشکده مجازی و سایر کارشناسان و مهندسان IT دانشگاه  برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گفت:  هشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی در تاریخ 2 مرداد مصادف با  Internatonal Self Care Day برگزار می شود. جشنواره مصادف با روز جهانی خودمراقبتی و هم زمان با هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی با هدف تشویق و ترویج فرهنگ خود مراقبتی، آگاهی بخشی و ارتقای آموزش بیمار و جامعه در سطح ملی برگزار می شود و آقای دکتر نیکبخت بعنوان رئیس جشنواره حضور دارند.
سپس دکتر رستمیان گفت:  تداوم حضور کرونا در جهان، ما را به این نتیجه رسانده است که باید با آن همزیستی داشته باشیم همین موضوع باعث شده است تا محور اصلی سمپوزیوم و جشنواره سال جاری، کرونا باشد. خودمراقبتی به‌معنای رفتارهای درست اجتماعی، آموزش به دیگران و مسئولیت‌پذیری است و دارای جنبه‌های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است که طبق سنوات گذشته بصورت سمپوزیوم برگزار خواهد شد و با وجود شرایط کنونی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خودمراقبتی و آموزش به بیمار بصورت وبینار برگزار می شود که برای گروه های هدف شرکت کننده امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.
در ادامه دکتر شکیبازاده افزود: سه محور اصلی سمپوزیوم امسال خودمراقبتی جسمی در دوران همه گیری کووید19، خودمراقبتی روانی و معنوی در دروان همه گیری کووید 19،  خود مراقبتی اجتماعی در دوران همه گیری کووید 19 است  که بصورت وبینار سمپوزویوم ویژه همه گیری کووید 19 با امیتاز بازآموزی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.
در ادامه دکتر نیکبخت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی گفت: خود مراقبتی در دوران کرونا برای همه مردم لازم است . شرکت در جشنواره برای کلیه دست اندرکاران خود مراقبتی و  فعالان آموزش بیمار در کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی، سازمان های مردم نهاد، ارگان ها و سازمان های خصوصی و دولتی، تولیدکنندگان انواع رسانه های دیجیتالی و اپلیکیشن های تلفن همراه، هنرمندان، اساتید و دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی علاقه مند آزاد است. متقاضیان برای شرکت در بخش جشنواره  باید به سایت  پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار به آدرسی که متعاقباً اعلام می گردد مراجعه نموده و مطابق راهنمای شرکت در جشنوار، اقدام نمایند.
در پایان مقرر شد لینک سایت تا روز دوشنبه توسط طراح سایت سمپوزیوم ارائه شود و پوستر تهیه شده برای کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شود.
 عکس: حسین میری      
 گزارش: اسلامی نیا

   1399/3/26 11:19     
  
تعداد بازدید :  127