دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرو در امر مبارزه با دخانیات
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی،دکتر علی دل پیشه رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی  کشور  طی نامه ای برای اقدامات ارزنده در خصوص اجرای  جامعه و دانشگاهی عاری از دخانیات از دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی تقدیر و تشکر به عمل آورد.
خاطر نشان می سازد برنامه جامع دانشگاه عاری از دخانیات از سال 1397 در معاونت فرهنگی داشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و با همکاری بیمارستان ها و دانشکده های دیگر توسعه پیدا کرد و اقدامات زیر صورت پذیرفت:
الف) تعیین مراکز عاری از دخانیات  و برگزاری جلسات متعدد برای اجرای دانشکده و بیمارستان عاری از دخانیات، با همکاران معرفی  شده از دانشکده های فوق ذکر و اعضای هیات علمی بیمارستانهای مورد نظر
که شامل:
  • ساختمان های عاری از دخانیات(در نظر گرفتن ساختمان شفا به عنوان ساختمان عاری از دخانيات)
  • بیمارستان عاری از دخانیات (بیمارستان ولی عصر مجتمع امام و بیمارستان ضیاییان)
  • خوابگاه عاری از دخانیات (خوابگاه وصال)
  • دانشکده های عاری از دخانیات (دانشکده های داوطلب:دانشکده بهداشت،دانشکده پرستاری و مامائی ،دانشکده پزشکی،دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی،دانشکده توانبخشی،دانشکده دندانپزشکی،دانشکده تغذیه)  که لازم است از همه همکاران در این عرضه تقدیر و تشکر کرد.
متن این تقدیرنامه به شرح زیر میباشد:
جناب آقای دکتر عباسعلی کریمی
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
احتراماٌ چنانچه مستحضرید دخانیات بزرگترین عامل مرگ قابل پیشگیری در جهان و یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر می باشد؛ در حالیکه میتوان با اجرای برنامه های هوشمندانه، گام های موثری در مسیر دستیابی به هدف جامعه عاری از دخانیات و پیشگیری از مرگ ناشی از آن برداشت. در این راستا اقدامات ارزنده دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص برنامه دانشگاه بدون دخانیات بسیار حایز اهمیت و قابل تقدیر بوده است که بدین وسیله از حمایت های جناب عالی و تلاشها و خدمات ارزنده و بیشائبه جناب آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان، معاون محترم اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات، تقدیر و تشکر به عمل میآید. 
دکتر علی دل پیشه - رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی 
 
 
   1399/3/26 09:51     
  
تعداد بازدید :  60