دومین جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش به بیمار سه شنبه یازدهم خرداد 99  در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور، دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، دکتر الهام شکیبازاده معاون آموزشی دانشکده بهداشت، دکتر حسن برکتی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری ، دکتر نجمه الملوک امینی مدیر گروه آموزش سلامت بهداشت معاونت بهداشت و زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت دانشگاه، لیلا احمدی کارشناس آموزش سلامت دانشگاه  برگزار شد.
در ابتدا دکتر عباسی گفت: امسال هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره خود مراقبتی بصورت وبینار برگزار خواهد شد و برای روند برگزاری وبینار سمپوزیوم باید برنامه ریزی صورت گیرد.
دکتر برکتی گفت: در جلسه شنبه آتی که با مهندسین سایت سمپوزیوم و کارشناسان یارانه دانشگاه خواهیم داشت به بررسی و نحوه برگزاری وبینار خواهیم پرداخت.
در ادامه دکتر شکیبازاده گفت: سه محور و سه سخنران طراحی و برنامه ریزی شده است که جای بحث در این محورها زیاد است و تا زمان نهایی شدن این محورها و اعلام آن صبر میکنیم .
در پایان مقرر شد: دبیرخانه سمپوزیوم مشخص شود، نامه ای برای دعوت به جلسه شنبه جهت استفاده از امکانات دانشکده مجازی ارسال شود، گروه های هدف که در سال قبل نبودند امسال اضافه شود، کد QR در پوستر درج شود .

گزارش: زهرا اسلامی نیا
عکس: حسین میری

   1399/3/12 11:58     
  
تعداد بازدید :  64