سلسله گفتمان های معناگرا
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، دکتر چراغی استاد تمام پرستاری و مدیر گروه سلامت معنوی، مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران که در قالب تفاهم نامه همکاری بین گروه سلامت معنوی و معاونت دانشجویی و فرهنگی، « سلسله گفتمان های دانشجو معناگرا» ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می کند.
   1399/3/11 11:05     
  
تعداد بازدید :  74

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: