برگزرای جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء اعضاء هیئت علمی بصورت آنلاین
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، هفتم  اردیبهشت 99  اولین جلسه کمیسیون ماده یک ارتقا اعضاء هئیت علمی در سال جدید بصورت آنلاین برگزار شد.
با توجه به شرایط بوجود آمده در محدودیت های برگزاری جلسات به صورت حضوری  و لزوم رسیدگی به پرونده های اعضاء هیئت علمی، این معاونت نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء بصورت حضوری- غیر حضوری اقدام کرد.
 در این جلسه پرونده های اعضاء هیئت علمی از دانشکده های دندانپزشکی ، بهداشت و توانبخشی بررسی شد و در ادامه نتایج به معاونت آموزشی ارسال خواهد شد.
هچنین طی نامه ای به بیمارستان ها و دانشکده ها اعلام شد که این معاونت از برگزاری کارگاه های مجازی حمایت می کند.


   1399/2/9 14:09     
  
تعداد بازدید :  64

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: