شعار هفته سلامت/ حمایت همگانی از مدافعان سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، وزارت بهداشت و درمان طی نامه ای شعار هفته سلامت را به شرح زیر اعلام کرد، لازم به ذکر است تصویب و ابلاغ شعار هفته سلامت جاری (حمایت همگانی از مدافعان سلامت) است.
دوشنبه 1 اردیبهشت 99 –    بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا
سه شنبه 2 اردیبهشت 99 -  پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا
چهارشنبه 3 اردیبهشت 99 - آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا
پنجشنبه 4 اردیبهشت 99-   هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا
جمعه 5 اردیبهشت 99-       روحانیون، نهاد های دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا
شنبه 6 اردیبهشت 99-       مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا
یکشنبه 7 اردیبهشت 99-   هر "رسانه" یک "پایگاه سلامت" در مقابله با کرونا


   1399/1/31 10:33     
  
تعداد بازدید :  33

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: