تولید شیلد محافظت از صورت با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، از اوایل اسفند ماه همکارن معاونت تصمیم گرفتند تا ضمن فعال تر کردن گروه های جهادی داوطلب، خود نیز کمک کوچکی به همکاران بیمارستان ها که در رویا رویی با بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند انجام دهند، لذا به کمک یکدیگرمشغول به تولید شیلد محافظت از صورت شدند.
جالب اینکه همکاران دیگر واحدهای دانشگاه و داوطلبین جهادی به این جمع اضافه و در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی تولید و به بیمارستان ها فرستاده شد.
از میان داوطلبین کادر درمانی و خدماتی، که در تولید شیلد کمک میکردند عده ای اصرار داشتند به بیمارستان ها اعزام تا در کنار کادر زحمتکش آنجا خدمت به بیماران کنند، لذا با همکاری دکتر محمد حسین صادقیان دبیر ستاد فعالیت های جهادی و هماهنگی با ستاد هدایت و دفتر مشاور امور زنان دانشگاه و مدیران شش بیمارستانی که به درمان بیماران مبتلا به کرونا هستند اعزام و در بخش های مختلف داوطلبانه مشغول به کار شدند.
با وجود دو سایت داوطلبین گروه های جهادی و خیرین، کمک های فراوانی در زمینه های  درمانی، اداری و خدماتی ارائه شد.
همچنین محموداشتیاقی کارشناس معاونت فرهنگی که برای تهیه خبر از بخش بیماران کرونایی، به بیمارستان امیر اعلم رفته بود گفت: دکتر جعفریه متخصص بیهوشی و رییس بیمارستان امیراعلم که از زمان شروع و شیوع این ویروس در این بیمارستان و دیگربیمارستان ها نیز همکاری داوطلبانه داشته و به همراه دکترتوکلی، دکتررضایی، دکتر خرسندی، دکتر حسبیه، مهندس ماهوش (مدیر)، رنجبران (مترون) وهمکارانشان بی وقفه وبه بهترین روش ممکن مشغول خدمت به بیماران کرونایی و دیگر بیماران هستند.
در این دیدار مهرداد ماهوش مدیرجوان بیمارستان نیز گفت: با وجود کادر درمانی، اداری و خدماتی بسیار دلسوز و زحمتکش دانشگاه به مردم بگویید که صدای در هم شکستن این ویروس شنیده می شود و همچنانی که بهداشت را رعایت می کنند برای ریشه کن شدن این بلا، همکاران ما را از دعای خیر فراموش نکنند.
همچنین زهرا جلولی داوطلب جهادی که تحصیل حوزوی داشته ودر درس خارج مراجعی همچون آیت الله خوش وقت و حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت داشته گفت: اگر قسمت من نشد که در زمان جنگ به خط مقدم اعزام شوم خوشحالم که امروز در آی سی یو کرونا بیمارستان امیر اعلم با پوشیدن لباس مقدس خدمات، مشغول خدمت به بیماران کرونایی هستم و احساس سبک بالی می کنم.
مرگ اگر مرگ است گو نزد من آی         تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

خبر: محمود اشتیاقی

   1398/12/28 00:19     
  
تعداد بازدید :  74