برگزاری کارگاه نگرش پدافند غیرعامل ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، کارگاه نگرش پدافند غیرعامل با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی و امتیاز فرهنگ، باحضور  دکتر وحید ذنوبی  عصر چهارشنبه 30 بهمن  98 در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
پس از معرفی شرکت کنندگان در این نشست دکتر ذنوبی مسئول پدافند غیر عامل دانشگاه، بحث کارگاه را با نمایش فیلم کوتاه طنزی از پدافند غیرعامل آغاز کرد و حوزه بحث را به تعریف از پدافند غیرعامل، هدف از اجرای پدافند در دانشگاه، کمیته پدافند غیرعامل، کارگروه ها و شرح وظایف آنها برای عرضه ایده و پیشنهادات، اختصاص داد.
وی سپس به تشریح حوزه های پدافند غیر عامل نظیر پدافند سایبری برای حوزه کالبدی و زیرساخت ها، پدافند زیستی، پدافند شیمیایی مانند حفاظت محیط زیست از ترکیبات سمی مانند ترکیبات برم و پدافند اقتصادی پرداخت. دکتر ذنوبی بر ضرورت پیش بینی های لازم برای زمان حوادث  طبیعی در دانشگاه تاکید کرد.
این نشست با هدف امتیاز فرهنگی  ویژه اعضای عیئت علمی در ساعت  15:30با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید.
خبر: ایرجی   1398/12/5 09:11     
  
تعداد بازدید :  105

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: