برگزاری پنجمین جلسه‌ همکاری دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه‌ دانشگاه عاری از دخانیات، دوشنبه 28 بهمن 98 با حضور دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون فرهنگی، دکتر حسن برکتی مدیر مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت ، دکتر عجم مسئول برنامه مبارزه با دخانیات معاونت بهداشت، دکتر نیک خلق دبیرانجمن زندگی بدون دخانیات مرکز مطالعات تحقیقات ملی ، نسیبه جلال وند مدیر روابط عمومی دانشکده بهداشت، مهناز آریایی کارشناس فرهنگی دانشکده دندانپزشکی، آرزو سماقی کارشناس مسئول فرهنگی دانشکده پرستاری و مامائی، ناهید امیری کارشناس فرهنگی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، عارفه جدیری کارشناس مسئول فرهنگی دانشکده علوم تغذیه، زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت معاونت فرهنگی برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گفت: این جلسه با حضور دکتر عجم و دکتر نیک خلق به منظور بررسی مسائل پیش آمده در حوزه  دانشکده ها تشکیل شده است، همانطور که در دانشگاه به تربیت دانشجو می پردازیم باید به آسیب های اجتماعی نیز توجه نمائیم. متاسفانه مصرف مواد دخانی در دانشجویان بالا است که با راهکارهای موجود به حل این مسئله باید پرداخت.
در ادامه دکتر نیک خلق گفت: در مرکز مطالعات تحقیقات ملی، کلینیک ترک دخانیات دایر است و برای دادن خدمات به داوطلبان، اعلام آمادگی کرد.
دکتر رستمیان گفت: در سازمان صدا و سیما جلساتی در زمینه سیاست گذاری صدا و سیما از دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران برگزار شده است که از متخصصین درهر زمینه ای می توانیم برای آگاهی دادن به مردم استفاده کنیم و این زمینه مهیا است و در مورد دخانیات نیز می توانیم بهره مند شویم.
وی گلایه جدی از فوق تخصص های ریه برای ورود به عرصه ترک دخانیات کرد.
دکتر عجم گفت: در تمام چک لیست های بهداشت محیط حرفه ای در تمام مراکز، آیتم عدم مصرف دخانیات وجود دارد که ابزاری برای کنترل دخانیات باشد و با ایجاد سخت کردن شرایط مصرف دخانیات در هر مکان می توان عرضه تقاضا را کاهش داد.
در پایان نمایندگان دانشکده ها گزارشی از عملکرد دانشکده های خود ارائه دادند و به بررسی مسائل پرداختند.
گزارش: زهرا اسلامی نیا
عکس: حانیه باقری


   1398/11/29 15:19     
  
تعداد بازدید :  72