برگزاری جلسه‌ بررسی نحوه اجرای پرسشگری طرح تحقیقاتی نظام سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه " بررسی نحوه اجرای پرسشگری  طرح تحقیقاتی نظام سلامت با عنوان ((استقرار و کارایی  مرکز جامعه نگر غذا و تغذیه)) با استفاده از پرسشنامه الکترونیک " دوشنبه  21 بهمن 98 در معاونت فرهنگی ، با حضور دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر حسن برکتی مدیر مولفه های موثر برسلامت اجتماعی دانشگاه ، دکتر تکیان معاون بین الملل دانشکده بهداشت ، دکتر جزایری استاد دانشکده تغذیه، دکترکوروش جعفریان مدیر کالج بین الملل دانشگاه و رامش عالیپور دانشجوی دکتری سیاستگذاری غذا و تغذیه برگزار شد.
در این جلسه گزارش عملکرد و پیشرفت اجرای طرح توسط  رامش عالیپور ارائه شد و با توجه به اینکه این طرح هم اکنون در منطقه 17 تهران در مرکز جامع سلامت ابوذر در حال اجرا است، حجم نمونه طرح مزبور 7000 نفر است و تهیه پرسشنامه کاغذی منجرمستلزم صرف هزینه گزاف به منظور تهیه کاغذ و صرف وقت برای ورود اطلاعات به کامپیوتر می باشد، تهیه پرسشنامه الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است این طرح بصورت پایلوت و با حمایت معاونت فرهنگی، معاونت بهداشتی ، دانشکده تغذیه و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اجرامی شود و هدف از اجرای طرح که با توجه به تعیین کننده ها اجتماعی سلامت طراحی شده است بررسی وضعیت تغذیه و مداخلات جامعه محور غذا و تغذیه با کمک  دانشجویان تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساکنین منطقه 17 و همه ادارات، ارگانها، اصناف و سازمانهای مردم  نهاد منطقه و مرتبط با موضوع غذا و تغذیه و در نهایت ارائه راهکار به سیاستگذاران غذا و تغذیه  می باشد.
 گزارش : رامش عالی پور

   1398/11/26 09:10     
  
تعداد بازدید :  65

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: