برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در نظام سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه ای پیرامون تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در نظام سلامت و شیوه نامه ارزیابی سازمان های مردم نهاد در یکشنبه 6  بهمن 98 با حضور کارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در وزارتخانه تشکیل شد.
در ابتدای جلسه منیژه یونسی رئیس اداره خیرین وزارت بهداشت با اشاره به طرح و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در وزارت بهداشت درخصوص داوطلبان حوزه سلامت گفت: طبق برنامه ریزی پیش بینی می‌کنیم با بکارگیری داوطلبان و خدمات ارائه شده توسط این عزیزان می توان در دستیابی به اهداف ارتقاء سلامت گام های موثری برداشت.
داوود پیرانی مسئول گروه های داوطلبان وزارت بهداشت در خصوص تهیه و تدوین سند راهبردی حمایت از کار داوطلبانه و جهادی در شهرداری استان اصفهان خبر داد و گفت: این سند توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تهیه شده که می توان از آن به عنوان الگویی مناسب جهت تدوین دستورالعمل مذکور در عرصه سلامت استفاده کرد.
دکتر مریم صابری سرپرست اداره سمن های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و سازمان های مردم نهاد و سایر سازمان هایی با رویکرد داوطلبانه می تواند  به عنوان یک شاخص ارزیابی و توانمندسازی انتخاب داوطلب در حوزه سلامت، در دستور کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گیرد.
سپس شعله سعادت سرپرست اداره خیرین و اوقاف دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشکلات جذب و بکارگیری نیروهای داوطلب در حوزه سلامت و لزوم بررسی صلاحیت داوطلبان را عنوان کرد و در ادامه تدوین این دستورالعمل در راستای بهره مندی صحیح از توانایی و استعدادهای این افراد برای خدمات رسانی بیشتر به افراد محروم و کم برخودار جامعه در مواقع عادی و بحرانی را تاکید کرد.
محمد قلی پور کارشناس سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت عنوان کرد: مردم ایران همچنان که در گذشته ثابت کرده اند، ضمن پایبندی به آرمان های کشور و انقلاب اسلامی با روحیه کار داوطلبانه ای که دارند همیشه در صحنه حضور دارند و در مواقع بحرانی می توان از حمایت و کمک های مردم استفاده کرد.
پیرانی از کارشناسان و مسوولان حاضر در کارگروه تخصصی مربوط به "تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه و شیوه نامه ارزیابی سازمان های مردم نهاد در عرصه های سلامت"تقاضا کرد که تمام تمهیدات لازم برای نوشتن این اسناد رو بکارگیرند تا در آینده بتوانیم از حضور این عزیزان داوطلب به نحوی شایسته در تمامی سطوح عرصه سلامت یاری جوییم و این فرهنگ را ترویج و توسعه دهیم.
در پایان مقرر شد درخصوص تدوین دستورالعمل کار داوطلبانه در حوزه سلامت پیش نویسی با ذکر مقدمه، واژگان کلیدی و اهداف آن توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از ظرفیت و تجربیات اساتید بنام دانشگاه در زمینه کار داوطلبانه تهیه و تنظیم شود .
همچنین برای تنظیم شیوه نامه ارزیابی سازمان های مردم نهاد نیز شورایی با حضور چند سازمان مردم نهاد فعال در عرصه سلامت و کارشناسان و مسئولان وزارت و دانشگاه جلسه ای با این عنوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شود تا ضمن نظر سنجی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد مدعو، ارتباطی دوسویه با دانشگاه  برقرار شود.
 خبر و عکس : شعله سعادت


   1398/11/8 12:56     
  
تعداد بازدید :  88

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: