برگزاری کارگاه راهکارها و قوانین حقوقی در حوزه تخلفات پزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، نشست علمی راهکارها و قوانین حقوقی در حوزه تخلفات پزشکی با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی و امتیاز فرهنگی ، باحضور  آقایان دکتر خانی و دکتر فرهاد الله وردی  عصر روز چهارشنبه 18دی  98 در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
دکتر خانی در ابتدای بحث تخلفات پزشکی راجع به مسئولیت پزشکان مطالبی را به این شرح عنوان کرد: همه افرادجامعه دارای دو نوع مسئولیت هستند، ولی برای کسانی که شغل یا حرفه ای خاص دارند سه مسئولیت در نظر گرفته شده است. همه ما یک  مسئولیت مدنی داریم که کار و رفتارمان نباید به دیگران آسیب بزند و دیگری مسئولیت کیفری است که قانون گزار گفته بعضی رفتارها جرم است و مرتکب آن مجازات می شود. اما مسئولیت سوم بواسطه شغل است که درجه اش خفیف تر از مجازات است اصطلاحا تخلف نام دارد که برای گروهای پزشکی و درمانی اصطلاحا تخلف انتظامی برایش درنظر گرفته اند.
دکتر خانی افزود: تخلفات انضباطی مربوط به  تخلفات کارمندان به واسطه شغلشان است و سازمان نظام پزشکی این تخلفات را برای گروه های پزشکی تعریف کرده است. اما درجه این تخلفات بقدری نبوده که نام جرم بر آن بگذارد تا شلاق یا زندان برای آن اختصاص دهند. وی سپس به مسئولیت تخلفات پزشکان با توجه به آمار اخیر مواردی را متذکر شد و افزود: شکایت از پزشکان امسال بیست درصد افزایش یافته است. دکتر اله وردی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران نیز با بیان فرق تخلف با جرم گفت که جرم قصد می خواهد و تخلف فرد را وارد سیکل کیفری نمی کند. اما به تخلف پاسخ های انتظامی داده می شود.
در ادامه بحث کارگاه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان یافت.
خبر: مسعود ایرجی


   1398/10/20 09:53     
  
تعداد بازدید :  43

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: