تشکیل کمیته های راهبردی و تخصصی حوزه سازمان های مردم نهاد و خیرین خیرین عرصه سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، اولين نشست كميته راهبردي و كارگروه تخصصي ٢٢دي ٩٨ با ميزباني اداره كل سازمان هاي مردم نهاد و خيرين سلامت در وزارت بهداشت تشكيل شد. مدعوين، نمايندگان ادارات متناظر از برخي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بودند.
موضوعات كاري اين اداره كل در قالب  ١٩ فعاليت تعريف شده بود كه با توجه به تقسيم بندي كارگروههاي تخصصي توسط وزارت متبوع مقرر شد از ميان ده فعاليت اولويت دار، دو فعاليت تحت عناوين "تدوين دستورالعمل كار داوطلبانه در حوزه سلامت" و " تدوين شيوه نامه ارزيابي سازمان هاي مردم نهاد سلامت" به كارگروه شماره يك كه متشكل از دانشگاههاي علوم پزشكي تهران،ايران،مازندران و شاهرود هستند،برای تدوين و نهايي سازي ارائه شود.
خبر: سعادت


   1398/10/23 10:07     
  
تعداد بازدید :  59