برگزاری نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی نهمین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه یکشنبه 22 دی 98 در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه دکتر محمد حسین صادقیان دبیر ستاد فعالیت های جهادی پس از خوشامد گویی به حاضران ضمن تسلیت حوادث تلخ اخیر افزود: کلینیکی خیریه ای (مرکز جراحی محدود) در خیابان ری واقع شده که از آن بازدید کرده ایم. بانی این کلینیک خیریه امکانات بسیار خوبی را فراهم کرده که در حال حاضر افراد نیازمند و بی بضاعت به آن مراجعه کرده و خدمات سلامت دریافت می کنند. همچنین این مرکز آمادگی دارد تا به صورت رایگان خدمات سلامت در اختیار نیازمندان قرار دهد، البته برای انجام این کار به افراد متخصص داوطلب نیازمندیم.
نظر شورا در مورد استفاده از این کلینیک برای ارجاع بیماران نیازمند این شد که ابتدا تیم کارشناسی به همراه نماینده معاونت درمان از مرکز بازدید به عمل آورند  و در جلسه آتی ستاد فعالیت های جهادی مدیر داخلی این کلینیک حضور داشته باشد.
در موردفعالیت های دهه فجر کانون های جهادی نیز صحبت شد و منطقه شهر آفتاب به عنوان محل برگزاری فعالیت های جهادی انتخاب شد و قرار شد هماهنگی های لازم با کانون های جهادی  و خیریه انجام شود.
خبر: علی فصیحی
عکس: حسین میری


   1398/10/23 09:17     
  
تعداد بازدید :  63