برگزاری کارگاه حقوق خانواده
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، نشست علمی حقوق در خانواده با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی و امتیاز فرهنگی ، باحضور  دکتر حمید ابهری عصر روز چهارشنبه 11دی  98 در محل سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
دکتر حمید ابهری که وکیل پایه یک دادگستری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران می باشد در ابتدای جلسه به تشریح معنای حقوق پرداخت و گفت واژه حق گاهی به معنای حق اشخاص در بهره گیری از مالکیت یا ازدواج و مانند آن بکار میرود و گاهی به معنای مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان اشخاص.
ایشان افزود بحث حقوق خانواده یکی از مجموعه قوانینی است که تحت عنوان قانون مدنی در سال 1307 با 1335 ماده قانونی در زمینه های مختلف به تصویب رسید و هم اکنون نیز در دانشکده های حقوق تدریس می شود.
در خصوص حقوق خانواده 172ماده اختصاص داده شده که تحت عناوینی چون ازدواج و موانع آن، آثار و انحلال ازدواج می باشد. در سال 1391 مقررات جدیدی در باره قانون حمایت خانواده از جمله ازدواج، طلاق و مسائل خانواده به تصویب رسیده است.
دکتر ابهری در خصوص عقد ازدواج ، مراسم ، شروط طلاق و ازدواج توضیحاتی از احکام قانونی ارائه کرد. جلسه کارگاه با پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مطروحه به پایان برده شد.


   1398/10/15 15:06     
  
تعداد بازدید :  81

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: